English version
Protest i forbindelse med drapet av George Floyd. Foto: Jenny Salita.

Med rett til å vite. Hvordan sikrer vi oss pålitelig informasjon i krisetid?

Koronaviruspandemien har vist hvor avgjørende tilgang til pålitelig informasjon er både for enkeltmenneskers rettigheter og for tilliten i våre samfunn.

OsloMet sammen med Utenriksdepartementet, UNESCO og International Media Support feirer den internasjonale dagen for tilgang til informasjon: Vi ønsker velkommen til et interaktivt seminar der vi diskuterer hvorfor tilgang til informasjon er så viktig og hvordan vi sammen kan forsvare denne menneskerettigheten.

Til diskusjonen:

  1. Hvorfor er mangel på tilgang til pålitelig informasjon et menneskerettighetsproblem?
  2. Hva er de største truslene mot tilgang til pålitelig informasjon i dag?
  3. Hva kan vi alle - offentlige og private aktører og hver enkelt av oss - gjøre for å sikre tilgang til pålitelig informasjon?

Program

  1. Velkomst ved OsloMets rektor Curt Rice
  2. Samtale mellom moderator og utenriksminister Ine Eriksen Søreide om betydningen av tilgang til pålitelig informasjon.
  3. Diskusjon mellom moderator og inviterte fagpersoner – med anledning til spørsmål fra publikum.

Deltakere

Påmelding

Ønsker du å være fysisk tilstede på arrangementet kan du kontakte Oona Solberg: onasol@oslomet.no.

Seminaret vil strømmes.