Mobiltelefon med tekst fra Samordna opptak foran bygg på OsloMet

Pressekonferanse om opptaket til høyere utdanning

Tirsdag 23. juli inviterer Kunnskapsdepartementet i samarbeid med OsloMet til pressekonferanse om opptaket til høyere utdanning. Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø deltar, og flere nye studenter vil og bli med.

140 000 søkere til statlige universiteter og høgskoler får i midten av juli svar på sin søknad om studieplass. Kunnskapsdepartementet, Samordna opptak og OsloMet inviterer sammen til pressekonferanse om årets opptak til høyere utdanning.

– Opptaket til høyere utdanning er viktig på flere måter. Det er ikke bare stort for hovedpersonene selv, men også viktig for arbeidslivet og politikere som jobber med framtidig kompetansebehov. Uten de godt kvalifiserte søkerne oppfyller ikke universitetene og høgskolene samfunnsoppdraget innen utdanning og forskning, sier prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler.

På pressekonferansen vil minister for forsking og høyere utdanning, Iselin Nybø kommentere årets opptak, Samordna opptak forklare hovedtrekkene i de nasjonale tallene og prorektor for utdanning, Nina Waaler presentere tallene for OsloMet. Flere andre universiteter og høgskoler vil også delta. Du får i tillegg muligheten til å møte noen nye studenter og representanter for fagmiljøene ved OsloMet.

Tid og sted: Pilestredet 52, studenthallen, tirsdag 23. juli, kl. 11.00.

Pressekonferansen blir strømmet, og alle er også hjertelig velkommen til arrangementet.