!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Profesjonskonferansen 2021: Mellom fagstyre og politisk styring

Et samarbeid mellom OsloMet, Politihøgskolen og Forsvarets høgskole

Program

Konferansen vil strømmes på nett (youtube.com)

09.00: Introduksjon til konferansens tema, ved Beate Elvebakk, senterleder Senter for profesjonsstudier SPS, OsloMet.

09.15: Profesjonsutdanninger: Mellom fagstyre og politisk styring. Innledere:

09.30: Stat, profesjoner og profesjonsutdanninger i historisk belysning. Ved professor Fredrik Thue, SPS.

10.30: Generalister eller spesialister? Hva kan opphevingen av utdanningsmonopolet bety for jussen? Ved Morten Kinander, Instituttleder - Institutt for rettsvitenskap og styring, BI (bi.no). Kommentar ved Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet, UiO (jus.uio.no)

11.30: Mellom etat og akademia – akademisk frihet og institusjonell autonomi. Ved Lene Bomann-Larsen, avdelingsleder for forskning hos Politihøgskolen (linkedin.com).

Professor Anders Molander ved Senter for profesjonsstudier er ordstyrer før lunch. 

12.15: Lunsj, 60 minutter.

13.15 Forskningsbasering og profesjonelt ethos: Hvordan kan de forenes i profesjonsutdanningene? Ved postdoktor Andreas Eriksen. Kommentar ved Kommandørkaptein Rino Bandlitz Johansen (forsvaret.no).

Panel: Spesialister eller generalister i profesjonene?

Professor og fungerende prorektor for utdanning ved OsloMet, Silje Bringsrud Fekjær, leder paneldiskusjonen.

Det åpnes for spørsmål fra salen.

Kontakt

Laster inn ...