Profesjonskonferansen 2022: Frafall fra høyere utdanning

OECD-undersøkelser viser at Norge har langt høyere frafall enn gjennomsnittet i OECD, mens for eksempel Danmark har frafallsrate langt lavere enn dette gjennomsnittet. På årets konferanse vil sentrale aktører og forskere belyse mulige årsaker til dette.

Årets Profesjonskonferanse vil handle om studentfrafall fra høyere utdanning.

Et panel av politikere og forskere vil belyse hvordan slikt frafall varierer etter bakgrunnsfaktorer som kjønn, innvandrerstatus og sosial klassebakgrunn, og andre faktorer som hvilke kunnskaper studentene har tilegnet seg på forhånd gjennom videregående opplæring, og motivasjon.

Frafallstilbøyeligheten varierer også mellom ulike utdanningsretninger, og hvordan slike fagforskjeller kan forståes vil vies oppmerksomhet.

Program kommer.

Kontakt

Laster inn ...