!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Profesjonskonferansen 2022: Frafall fra høyere utdanning

OECD-undersøkelser viser at Norge har langt høyere frafall enn gjennomsnittet i OECD, mens for eksempel Danmark har frafallsrate langt lavere enn dette gjennomsnittet. På årets konferanse vil sentrale aktører og forskere belyse mulige årsaker til dette.

OBS: KONFERANSEN FILMES OG STRØMMES.

Program

9.00-9.30    Kaffe

9.30-9.50    Velkommen 

Velkommen, ved Beate Elvebakk, Senterleder Senter for profesjonsstudier og dagens konferansier

Å falle fra – eller til? Silje Fekjær, Prorektor for utdanning, OsloMet

9.50-10.05    Studenter som forlater studiet sitt – pause, bytting eller frafall? Ved Elisabeth Hovdhaugen, seniorforsker, NIFU

10.05-11.00    Forhold som påvirker frafall:

Ved:

11.00-11.20    Kaffepause 

11.20-11.45    Hvorfor er frafallet langt høyere i Norge enn i Danmark? Ved Jens-Peter Thomsen, seniorforsker, Det nationale forsknings- og analysecenter for velferd (VIVE), København

11.45 – 12.00    Kommentar ved Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær Kunnskapsdepartementet

12.00 – 12.15    Spørsmål fra salen

12.15-13.15    Lunsj 

13.15-14.15    Fagforskjeller i frafall:

Forskjeller mellom utdanningsretninger – Håvard Helland, professor SPS

Fullføring og frafall i sykepleie – Elisabeth Hovdhaugen, seniorforsker, NIFU

14.15-14.30    Kaffepause

14.30-15.30    Samtale om frafall fra ulike utdanningsretninger, ved: 

Ordstyrer: Jannecke Wiers-Jenssen, førsteamanuensis, SPS, OsloMet

Kontakt

Laster inn ...