Rådgiverdagen 2019

Program

Påmelding innen torsdag 10. januar.

Kl. 08.30-09.00
Registrering og kaffe/te.

Kl. 09.00-09.10    
Velkommen ved Marianne Brattland, direktør for Avdeling utdanning.

Kl. 09.10-10.10
Opptak til høyere utdanning.
Ved seniorrådgiver Geir Magne Haraldseid-Lund, Seksjon for opptak og vurdering.

Kl. 10.10-10.25   
Pause med kaffe og te.

Kl. 10.25-10.45
Studier og nettsider på 1-2-3. Ved seniorrådgiver Trine Neset Brødremoen, Seksjon for karriere og studentliv.

    OsloMets nettbaserte studiekatalog.
    Karriereveiledningstilbud og tilrettelegging for studenter.
    Hva betyr universitetsstatusen i praksis for studentene?
    "Jenter og teknologi". Ved seniorrådgiver Hanne Heiervang TKD.

Kl. 10.45-11.45
"Speed dating" med fakultetene.

    Fakultet for samfunnsvitenskap.
    Fakultet for helsevitenskap.
    Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.
    Fakultet for teknologi, kunst og design.

Kl. 11.45-12.30
Lunsj i studentkantinen i Pilestredet 32.

Kl. 12.30-12.40   
Musikalsk innslag ved OsloMets eget ukuleleorkester - "Ukului"

Kl. 12.40-13.30   
"Dagens unge".  Forsker II Anders Bakken fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet gir oss innblikk i hva Ungdataundersøkelsen fra i år forteller oss om dagens ungdom.

Kl. 13.30-13.50
Motivering og rekruttering av ungdom med minoritetsbakgrunn.

Kl. 13.50           
Avslutning og vel hjem.

Her finner du oss

Kart med studiested Pilestredet og Pilestredet 32 (Mazemap)