!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Radikalisering: Hva er vi villige til å ofre for sikkerheten?

Hvordan sikrer vi samfunnet mot voldelig ekstremisme, samtidig som vi ivaretar sentrale demokratiske verdier i vårt samfunn? Hvor mye er vi villige til å ofre av personlig frihet for å føle oss trygge?

28. november lanseres forskningsrapporten «Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i Norden» på Litteraturhuset i Oslo.

Arrangementet strømmes, men det er påmelding for de som ønsker å delta fysisk (lokale Berner i underetasjen på Litteraturhuset).

Du kan se lanseringen digitalt her (film.oslomet.no).

Hvordan balansere samfunnsvern versus personvern?

Risikovurderinger av radikaliserte individer har blitt et sentralt virkemiddel for å forebygge voldelig ekstremisme.

Men hvordan utarbeides risikovurderinger i Norge og i de andre nordiske landene i dag?  Og hvordan bør man gjøre det fremover?

Hvilken informasjon trengs, og hvilken informasjon er tilgjengelig?

Bør vi i Norge tillate mer informasjonsdeling fra helse- og sosialtjenestene til politiet for å styrke risikovurderingene slik som i Danmark? Rapporten kaster lys over disse temaene.

Rapporten belyser også arbeidet med å støtte radikaliserte individer tilbake til et samfunn basert på liberale demokratiske prinsipper.

Hvilke endringer ønskes, og hvordan arbeider man for å få det til? Hvordan vektlegges beskyttelse av samfunnet og støtte til den enkelte i arbeidet med reintegrering? Hva står man som radikalisert person utenfor, og hva skal reintegreringen føre personene tilbake til?

Program

Kontakt

Laster inn ...