English version

Robotics and Artificial Intelligence Conference 2022

DigitalNorway og SINTEF inviterer til The Robotics and Artificial Intelligence Conference (RAIC) 2022 på OsloMet - Storbyuniversitetet.

RAIC 2022 finner sted 9. juni 2022 på OsloMet - Storbyuniversitetet. Hovedmålet for konferansen er å legge til rette for tverrsektoriell interaksjon innen robotikk og AI mellom sentrale bransjeaktører, offentlig sektor og forsknings- og utviklingsorganisasjoner fra hele Norge og utlandet.

Om RAIC 2022

Avansert robotikk, AI, IoT og datateknologi har et enormt potensial for å øke industriell produktivitet.

Robotics and Artificial Intelligence Conference (RAIC) er en konferanse arrangert av DigitalNorway og SINTEF med støtte fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd – med fokus på tverrsektoriell innovasjon innen robotikk og AI.

For mer informasjon om konferansen og påmelding vennligst besøk arrangementssiden (digitalnorway.com)