Hvilken rolle spiller religion i alderdommen?

Norsk selskap for aldersforskning ønsker velkommen til julegløggseminar om temaet alderdom og religion.

Religion, spiritualitet og tro er fortsatt viktig for mange mennesker, blant annet ved å skape struktur, mening og forståelse i hverdagen og å støtte i møte med livets utfordringer. Hvilken rolle spiller religion i livet til eldre? Blir religion eller tro viktigere i eldre år? Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA) har gleden til å invitere til julegløggseminar om dette temaet med tre renommerte foredragsholdere på dette aktuelle temaet.

Seminaret er gratis.

Program

08:00-08:30
Frokost og mingling

08:30-08:55
Endring i religiøsitet blant eldre 
v/Vegard Skirbekk, forskningsleder Folkehelseinstitutt og Columbia University New York

08:55-09:20
Religiøs deltakelse og helse i Norge og Nord-Trøndelag  
v/ Torgeir Sørensen, Førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelig høgskole

09:20-09:45
«Godt at du er her! Du kan tro for oss andre som tviler»  
v/ Yvonne Andersen, Sykehjemsprest på Silurveien, Majorstua og Villa Enerhaugen sykehjem

Om innlederne

Vegard Skirbekk er forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, professor og forsker ved Columbia University i New York. Han er utdannet samfunnsøkonom (UiO). Hans forskningsinteresser er utpreget tverrfaglig og inkluderer endringer i holdninger, tro, og ferdigheter på tvers av kohorter.  

Torgeir Sørensen (PhD og cand. Theol.) er førsteamanuensis ved VID vitenskapelig høgskole. Han har tidligere jobbet som prest og brukt HUNT data for å forske på religiøs deltagelse og helse.

Yvonne Andersen er sykehjemsprest på Silurveien, Majorstua og Villa Enerhaugen sykehjem. Hun har videreutdanning i demensomsorg og er sertifisert Marte Meo veileder.

Påmelding til frokostseminaret

Med hensyn til påmelding er det «førstemann-til-mølla- prinsippet» som gjelder, men medlemmer av NSA prioriteres.

Du melder deg på ved å klikke på lenken over og fylle ut feltene. NB! frist for påmelding er 25. november.