Repliserbarhet i kvalitativ forskning

Mer informasjon om tema og innledere kommer!

Arrangementet er åpent for alle og krever ingen påmelding!

Kvalitativt metodeforum

Et forum for forskere som jobber med kvalitative metoder. Kvalitativt metodeforum er rettet mot doktorgradsstudenter og ansatte som jobber med kvalitativ forskning.
I Kvalitativt metodeforum ønsker vi å ta opp og diskutere sentrale utfordringer i kvalitativ forskning spesielt rettet mot profesjonsstudier.
Mer om Kvalitativt metodeforum

Kontakt

Laster inn ...