Narrativa si rolle for berekraft

Narrativa si rolle for forståinga vår av verda og oss sjølv er ikkje ny. Mytar, segn og eventyr har hatt denne dannande funksjonen i uminnelege tider, men forståinga vår for denne funksjonen er ny.

Korleis blir narrativa så instrument for å tenkje nytt, ein reiskap som vi bruker for å begripe og sjå relasjonen mellom mennesket, naturen og andre artar med eit nytt blikk? 

Program: 

Velkommen!

Sted:

Arrangørar: GreenMet / Henrik-Steffens-Seminar