!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Illustrasjon av en gruppe personer med nedsatte funksjonsevner (bilde: colourbox.com)

SAMSVAR: Diskriminering av funksjonshemmede arbeidssøkere – trenger vi en ny inkluderingspolitikk?

Velkommen til nytt SAMSVAR-seminar. Ny forskning viser klar diskriminering av funksjonshemmede jobbsøkere. På seminaret spør vi: Hvordan kan norske arbeidsgivere bli mer inkluderende?

Et velfungerende og inkluderende arbeidsliv for alle står sentralt i den norske arbeidsmarkedspolitikken. Norge er kjent for høy yrkesdeltakelse, men dette gjelder ikke for alle grupper i samfunnet.

Sysselsettingsnivået til personer med funksjonsnedsettelser har ligget mellom 40 og 45 prosent i mange år. I tillegg viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå at anslagsvis 100 000 personer med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom som ikke er yrkesaktive, ønsker å jobbe. Dette gir et klart signal om at personer med funksjonsnedsettelser møter barrierer inn i arbeidslivet.

Utgangspunktet for dette Samsvar-seminaret er forskningsprosjektet HIRE der forskere fra NOVA har undersøkt forekomst og årsaker til diskriminering av funksjonshemmede jobbsøkere. Resultatene er entydige – jobbsøkere som signaliserer funksjonsnedsettelser diskrimineres i ansettelsesprosessen.

Trenger vi en ny inkluderingspolitikk?

Program

Forberedte kommentarer fra:

Paneldebatt

Alle deltakere er med, eventuelle spørsmål fra salen.

Ordstyrer: Kåre Hagen, leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet.

Kontaktpersoner

Laster inn ...
SAMSVAR-seminarene ved OsloMet
SAMSVAR

SAMSVAR-seminarene er en arena for meningsutveksling mellom praksis, politikk og forskningsfeltet.