SAMSVAR: Hatefulle ytringer på nett - et demokratisk problem?

OsloMet inviterer til høstens første SAMSVAR-seminar - med temaet hatefulle ytringer på nett.

Hvem står egentlig bak hatefulle ytringer på nett? Hvordan foregår det og gjør vi nok for å stoppe det? 

Regjeringen lanserte i 2016 en strategi mot hatefulle ytringer (regjeringen.no) som gjaldt frem til 2020. Hvilken effekt hadde strategien? 

På dette seminaret får vi innledninger fra tre aktuelle forskere med kunnskap på feltet: 

Kommentatorer vil bli annonsert foreløpende. 

SAMSVAR-seminarene ved OsloMet
SAMSVAR

En arena for meningsutveksling mellom praksis, politikk og forskningsfeltet.