!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

beredskapsskuff med blant annet batterier

Avlyst: SAMSVAR: Hva gjør du når krisa kommer?

Beredskapsledelsen på OsloMet har besluttet at alle arrangementer som ikke er strengt nødvendige, skal utsettes.

Et nytt og ukjent virus har kommet til landet og folk blir bedt om å holde seg inne. I en kant av landet skyller flommen inn og tar med seg hus og veier. En storm kan rive ned strømkabler og stoppe all kommunikasjon. I slike situasjoner vil mange hamstre mat og drikke og etterlate seg tomme butikkhyller. Hvordan er beredskapen i norske hjem, og er vi egentlig godt nok forberedt på kriser?

Program

Pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI vil sette utbruddet av det nye korona-viruset i et historisk perspektiv, og snakke om mulige sosiale og økonomiske konsekvenser.  

Nina Heidenstrøm, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, har undersøkt hvilke ressurser norske hushold tar i bruk i en krisesituasjon. Hvordan kommuniserer vi med hverandre uten strøm og internett, og hva slags mat og utstyr har vi på lager i skuffer og skap?

Professor i journalistikk Harald Hornmoen har forsket på mediers dekning av svineinfluensaen i 2009 og på Ebola-utbruddet i 2014-15. Han kan fortelle om hvordan myndighetene og nyhetsmediene har kommunisert med befolkningen under slike internasjonale folkehelsekriser.

Kommentarer blir annonsert senere.

Ordstyrer: Ingvild Straume, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte. Vel møtt! 

Informasjon til deltakerne vedrørende smittebegrensende tiltak

Om SAMSVAR-seminarene

  • SAMSVAR

    En arena for meningsutveksling mellom praksis, politikk og forskningsfeltet.

Relevante saker

Frivillige mannskaper desinfiserer et nabolag i Qingdao i den kinesiske provinsen Shandong.

Kan coronaviruset bli en verdensomspennende epidemi?

– Det er mye usikkerhet og det viktigste nå er å gjennomføre tiltak som hindrer videre spredning av coronaviruset, sier forsker.

To batterier i emballasje som noen holder på å løfte ut av en eske

Nordmenn er dårlig forberedt på strømbrudd

Vi mangler rutiner for hva vi skal gjøre hvis strømmen går.