hverdagsbilde fra Grønland, Oslo

SAMSVAR: Hverdagsintegrering i Norge

Hvordan står det til med hverdagsintegreringen i Norge? I dette SAMSVAR-seminaret ønsker vi å se på andre integreringsarenaer enn arbeid og utdanning.

«De må lære seg norsk og få seg en jobb», tenker mange når det er snakk om integrering av innvandrere i Norge. Også forskningen har stort sett fokusert på integrering gjennom utdanning og arbeid. I dette SAMSVAR-seminaret ønsker vi å se på andre integreringsarenaer enn arbeid og utdanning.

Hvordan står det til med hverdagsintegreringen i Norge, tre år etter at statsministeren vektla begrepet i sin nyttårstale? Hvilken rolle kan biblioteker, språkkafeer og andre gratis og frivillige arenaer spille for de som treffes der? Og hvilken rolle spiller forbruket og markedene? Hvordan og hva vi velger å bruke pengene våre på definerer mye av hverdagen vår, både praktisk og sosialt. Kunnskap om hverdagen til både minoritets- og majoritetsbefolkningen kan kanskje gi oss noen nøkler til å integrere nyankomne på en enda bedre måte.

Event på Facebook: https://www.facebook.com/events/338796600111064/

Seminaret vil streames via YouTube her. 

Program

Kaffe/te og croissanter fra kl. 8.30.

Innlegg ved:

Kommentarer ved:

Ordstyrer: Tine Eide, universitetslektor ved Institutt for journalistikk og mediefag