Ungdommer samlet på plass i mørket og tenner lys. Ung jente med rød jakke i fokus.

SAMSVAR: Online og offline ekstremisme

Det er i dag en voksende bekymring over at mange unge mennesker rekrutteres til miljøer med radikale og voldelige holdninger. I denne utgaven av SAMSVAR gir forskere oss et innblikk i hva som rører seg på feltet her til lands og internasjonalt – med et særlig blikk rettet mot høyre-radikale holdninger.

Utgangspunktet for seminaret er to pågående forskningsprosjekter med deltakelse fra forskere fra OsloMet.

Felles for begge prosjektene er at de søker å finne svar på hvordan unge mennesker og samfunnet for øvrig påvirkes av radikale meninger og holdninger.

Viggo Vestel og Anne Birgitta Nilsen er med på EU-prosjektet: Dialogue about Radicalisation and Equality (DARE), mens Karoline Andrea Ihlebæk er tilknyttet forskningsrådsprosjektet Far right politics and societal resilience (FREXO).

Med oss til å kommentere forskernes presentasjoner har vi fått André Ruud, fra organisasjonen Ungdom og fritid og SLT-koordinator Tone Faale fra Sarpsborg kommune.

Avslutningsvis åpner vi for debatt og kommentarer fra salen.

Sted: Athene, OsloMet, Pilestredet 46

Seminaret streames her: https://www.youtube.com/watch?v=kEJkKvMc-C0

Program

Kommentarer ved

Ordstyrer: Ingvild Straume, leder for seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling (SK) ved OsloMet

#SAMSVAR