Indre oslo øst sett fra Ekeberg. Foto: Kjetil Bjørnsrud/Wikimedia commons

SAMSVAR: Dette har pandemien avdekket om sosial ulikhet

På dette SAMSVAR-seminaret ser vi nærmere på hva pandemien har avdekket om sosial ulikhet i det norske samfunnet.

Pandemien har ført mange ut i arbeidsledighet og økonomiske vansker, men for mange var disse problemene allerede en del av livet. Det er ikke tilfeldig hvem som er hardest rammet av koronapandemien. Faktorer som sosial ulikhet i utdanning og inntekt, helse, arbeidsforhold og boforhold påvirker både sykelighet og dødelighet av Covid-19.

Disse faktorene påvirker hvor godt vi tåler kriser, og slikt sett avdekker pandemien ulikhetene som allerede fantes. 

På dette SAMSVAR-seminaret ser vi nærmere på hva pandemien har avdekket om sosial ulikhet i det norske samfunnet. Og vi diskuterer hva som bør gjøres for å bedre situasjonen.

Program

Innledere:

Kommentatorer: