SAMSVAR: Digitalisering, arbeidsliv og ledelse

På SAMSVAR-seminaret 25. april presenteres fersk forskning på digitalisering i ulike bransjer. Vi får innblikk i hvordan digitalisering påvirker arbeidshverdagen til blant andre hjemmesykepleiere, bussjåfører og NAV-ansatte– og spør:

Hvilke konsekvenser får økt bruk av digitale løsninger for arbeidsorganisering og ledelse? 

Dette handler altså ikke om teknologi i seg selv eller alt denne kan løse, men snarere om hvordan arbeidstakere, ledere og organisasjoner kan og bør forholde seg til et stadig mer digitalisert arbeidsliv. 

 

På SAMSVAR 25. april møter du:

 

Arild Steen og Anders Underthun (AFI): Digital omstilling i arbeidslivet – eksempler fra fire bransjer

I et nylig avsluttet prosjekt AFI utførte for YS så Steen og Underthun nærmere på konsekvenser av konkrete digitaliseringstiltak i fire virksomheter innen fire bransjer: kommunal hjemmesykepleie, forsikring, busstransport og skatteforvaltning. De har fokusert på hvordan digitaliseringstiltak endrer arbeidsorganiseringen, og hvordan digitaliseringstiltakene innvirker på ledelse, arbeidets autonomi, og ansattes medvirkning.
Rapporten fra prosjektet finner du her.

 

Ida Bring Løberg (AFI/KAI): Et førstelinjeperspektiv på digitaliseringen i NAV 

Løberg er stipendiat ved AFI og del av forskningsprosjektet INNOWEL. Hennes doktorgradsprosjekt omhandler hvordan førstelinjen i NAV responderer på den digitale utviklingen, herunder den digitale chatløsningen mellom veileder og bruker. Løberg vil presentere funn fra et samarbeid med AFI-kollegaene Cathrine Egeland og Eric Breit, om integrasjonen mellom mennesker og maskin i NAV. Sammen undersøker de nye verdikonflikter og responsstrategier i førstelinjen.

 

Tale Skjølsvik (TKD): Nye krav til ledere

Tale er del av forskningsgruppa «Digital innovasjon og strategisk kompetanse i organisasjoner» (DISKO) og er faglig ansvarlig for videreutdanning i digital transformasjon og ledelse for ledere i privat og offentlig sektor. Hun er opptatt av hvordan nye digitale teknologier anvendes, samt organisatoriske konsekvenser av denne teknologibruken. Hun vil, gjennom eksempler fra egen forskning på profesjonelle fagmiljøer, si noe om hvordan strategier, organisering og ledelse endrer seg med digitaliseringens inntog.
 

Kommentarer fra:

Monica Paulsen – nestleder i YS

Flere kommentatorer annonseres fortløpende.

Arrangementet er gratis og åpent for alle - meld deg på her.

SAMSVAR-seminarene

SAMSVAR er OsloMets arena for meningsutveksling mellom politikk-, forsknings- og praksisfeltet. Seminarene arrangeres ca. en gang i måneden, og springer ut av et samarbeid mellom Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).