Seminar for lærere og ledere på yrkesfaglig studieprogram

Program og påmelding

11.30 – 12.00  Lunsj

12.00 – 12.45  Velkommen

Nye nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede og nytilsatte lærere i barnehage og skole  
v/ Anne Breen, Yrkesfaglærerutdanningen ved OsloMet/ Nasjonalt nettverk for nyutdannede lærere

12.45 – 13.15  Veiledning som verktøy i profesjonsutvikling
v/organisering av veiledning ved Fyrstikkallen skole. Rektor Erlend Skåltveit

13.15 – 13.30  Pause

13.30 – 14. 45 Miniseminarer

1. Etikk i veiledning v/veiledningsspesialistene i Akershus fylkeskommune

2. Spørsmål som verktøy i veiledning v/veiledningsspesialistene

3. Veiledning av nyutdannede lærere v/Anne Breen

14.45 – 15.00  Pause

15.00 – 15.30   Praksislærer som lærerutdanner og relevans i pedagogisk praksis
v/Rosaline Schaug, PPU-Y, OsloMet

15.30 – 16.00  Nettbaserte veiledningssamtaler i studentenes pedagogiske praksis
v/Solfrid Nymark og Elisabeth Syverstad, PPU- Y, OsloMet                                    

16.00 – 16.15  Oppsummering og tilbakemeldinger

Påmelding

Påmeldingsskjema seminar for lærere og ledere på yrkesfaglig studieprogram