Norsk nok? Dansk nok? Strengere vilkår for permanent opphold og statsborgerskap

De siste årene er det blitt vanskeligere for innvandrere i Norge å få permanent opphold og statsborgerskap enn før. Hva blir konsekvensene? Hvordan opplever innvandrere disse reglene?

De siste årene er det blitt vanskeligere for innvandrere i Norge å få permanent opphold og statsborgerskap enn før. Inntektskravet for permanent opphold som ble innført i 2017 gjør at man i praksis må tjene minst 300.000 kroner i året for å få tryggheten det innebærer å ha rett til å bli værende.

Hva blir konsekvensene? Hvordan opplever innvandrere disse reglene?

I Danmark har man strammet inn enda mer enn i Norge og en økende gruppe innvandrere blir stående uten mulighet til å etablere seg varig i Danmark.

Arrangementet er gratis og vil foregå på norsk og dansk.

Seminaret arrangeres av forskningsprosjektet «Regulating Migration and Membership through Monetary Requirements» (REMIMO) som er finansiert av Norges Forskningsråd. Du kan lese mer om prosjektet på REMIMO sin nettside (uni.oslomet.no).

 • Program

  • 14.00 – 14.10: Hva skal til for å få bli varig i Norge? Om økte krav til permanent oppholdstillatelse. Anne Balke Staver, NIBR.
  • 14.10 – 14.20: Fører inntektskrav for permanent opphold til at flere kommer i jobb – eller bare at færre får en trygg status i Norge? Vilde Hernes, NIBR.
  • 14.20 – 14.35: «Det handler om trygghet». Migranters fortellinger om permanent opphold i Norge. Helga Eggebø, Nordlandsforskning.
  • 14.35 – 14.50: Hva betyr permanent opphold og statsborgerskap for danske innvandrere? Hvilke konsekvenser har kravene for innvandreres mentale helse? Liv Bjerre, universitetslektor Aarhus universitet i Danmark.
  • 14.50 – 15.05: Hvorfor er statsborgerskap viktig for danske innvandrere? Forskjeller blant ulike innvandrergrupper. Per Mouritsen, førsteamanuensis Aarhus universitet i Danmark.
  • 15.05 – 15.30: Avsluttende kommentarer fra Anne Balke Staver og spørsmål fra salen.
 • Om foredragsholderne

  • Anne Balke Staver er statsviter og har vært forsker på NIBR, OsloMet siden 2018 med fokus på innvandrings- og integreringspolitikk. Før dette jobbet hun blant annet i den Internasjonale organisasjonen for migrasjon, Politiets utlendingsenhet og UDI. Hun leder prosjektet REMIMO, med fokus på regulering av innvandring og integrering gjennom inntektskrav.
  • Vilde Hernes jobber på NIBR, OsloMet, og er forsker på innvandrings- og integreringspolitikk. Hun har de siste årene ledet flere store forskningsprosjekter om ukrainske flyktninger i Norge og Europa.
  • Helga Eggebø er sosiolog og arbeider som forsker 1 ved Nordlandsforskning i Bodø. Hun har over lang tid forsket på regulering av innvandring til Norge og er en aktiv forskningsformidler i offentligheten. De siste årene har Eggebø arbeidet med kollektive arbeidsformer i akademia og utviklet metoden «kollektiv kvalitativ analyse».
  • Liv Bjerre er universitetslektor ved Institut for Statsvidenskab, Aarhus Universitet. Hennes forskning fokuserer på innvandrings- og integreringspolitikk, effekten av politikk på internasjonal migrasjon og integrering av innvandrere i vertslandet. Hun er en av forfatterne av «The Immigration Policy in Comparison (IMPIC) Database» og medansvarlig for prosjektet «Outside Citizenship: The Making and Integration of Denizens» (2021-2024).
  • Per Mouritsen er førsteamanuensis i politisk teori og medborgerskapsstudier ved Institut for Statsvidenskab, Aarhus Universitet. Hans forskning fokuserer på medborgerskap, toleranse og multikulturalisme, migrasjonsstudier, klassisk og moderne politisk teori og republikanisme. Han er hovedansvarlig for prosjektet «Outside Citizenship: The Making and Integration of Denizens» (2021-2024) og leder det danske partnerteamet i flere internasjonale prosjekter som undersøker integrerings- og statsborgerskapspolitikk.
  • Forskningsprosjektet «Outside Citizenship: The making and integration of denizens» (OutCiDe) undersøker hvordan Danmarks strenge integrasjonskrav påvirker ikke-statsborgere som bor i Danmark. Disse kravene omfatter blant annet krav til ansettelse, danske språkkunnskaper, ingen gjeld til det offentlige, samfunnskunnskap og krav om rent rulleblad. OutCiDe søker å forstå hvordan disse kravene påvirker migranters motivasjon og evne til å integrere seg fullt ut. Ved å analysere data fra registre, spørreundersøkelser og dybdeintervjuer undersøker prosjektet sosial, politisk og økonomisk integrasjon blant innvandrere. Det tar hensyn til både de som oppfyller kravene og de som kravene er uoverkommelige for, og gir en omfattende analyse av utfordringene og motivasjonene som ikke-borgere står overfor i deres jakt på fullt medlemskap i det danske samfunnet.

Kontakt

Laster inn ...