!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Tomatplante med røde og grønne tomater.

Seminar om selvberging

Temaet selvberging er urgammelt. Det har vært et tema innen bærekraft knyttet til det lokale, med kortreiste varer, redusert ressursbruk og ikke minst beredskap i forbindelse med klimakrisen.

Selvberging har fått ny aktualitet i forbindelse med den økende knappheten på ressurser, ikke minst påfølgende kraftig økte strømpriser. Internasjonale konflikter har bidratt til å gjøre problemet akutt, og har fornyet debatten om nasjonal selvforsyning. Vi står overfor en fornyet bevissthet om «oss» og «de andre».

Selvberging angår dermed oss alle, både samfunnsmessig, sosialt og individuelt, om vi så er opptatte av miljøspørsmål eller ikke. Rammebetingelsene er gitt av økonomiske og politiske forhold, men det er likevel mye vi selv kan gjøre for å bidra til endringer: individuelt eller kollektivt, gjennom livsstil, forbrukeradferd og aktivisme.

Nytenkning og innovasjon er nødvendig på alle nivåer, og i noen miljøer - spesielt på grasrotnivå, arbeides det iherdig med å utvikle nye måter å produsere og leve sammen på.

På dette seminaret har vi valgt å konsentrere oss om selvberging og mat. Vi ser dette i et samfunnsmessig perspektiv. Selvberging dreier seg om mye mer enn selve matproduktene: hva vi produserer på hvilken måte, og hvordan vi tilgjengeliggjør, omsetter, bruker og gjenbruker det vi produserer.

Mat utgjør livsgrunnlaget vårt, og er derfor utgangspunktet for handlingene våre i situasjonen verden befinner seg i.

Selv om selvberging handler om å være selvforsynt og dermed lokale handlinger, er vi også avhengige av å forstå sammenhenger på et globalt plan og også lære av hverandre på tvers av landegrenser, jamfør miljøbevegelsens gamle slagord: «Tenke globalt og handle lokalt»

Arrangør: Arbeidsgruppen GrøntMet 

 • Program

  • 09:30-09:35: Velkommen
  • 09:35-09:50: Wenche Mühleisen: “Om det kollektive ved selvberging og å leve sammen”
  • 09:50-10:10: Thomas Cottis: “Hvordan sikre nok sunn mat i Norge de kommende tiårene”
  • 10:10-10:25: Anna Werenskiold: “Mat og livsmestring”
  • 10:25-10:45: Karen Lykke Syse: “Selvberging, selvforsyning og den Trojanske ku i Norge”
  • 10:45-11:00: Annechen Bahr Bugge: "Med fortiden inn i fremtiden: Hva kan vi lære av tidligere tiders matpraksiser?"
  • 11:00-11:55: Paneldiskusjon og spørsmål fra salen
  • 11:55-12:00: Oppsummering
 • Foredragsholdere

  Wenche Mühleisen

  Professor i kjønnsforskning, tidligere leder for Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger, nå gjesteforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hun er medieviter og har blant annet arbeidet med studier av kjønn og seksualitet i medier og populærkultur og queerteori.

  Hun har i en årrekke vært spaltist i Klassekampen, i spalten «Feminist, javisst». I senere år har hun blant annet utgitt bøker med selvbiografisk tilsnitt som har reflektert over hennes egen fortid i Fredrichshof-kollektivet og hennes foreldres livsløp.

  Thomas Cottis

  Høgskolelektor i landbruk og klimakunnskap ved Høgskolen i Innlandet. Han har drevet økologisk gård i 30 år. I 2015 skrev han en rapport for Framtiden i våre hender. Forskningsrådet har finansiert to kortfilmer basert på den rapporten.

  Anna Frøslev Werenskiold

  Er utdannet ernærings- og husholdningsøkonom og har en master i didaktik innen mat og helse. Hun har blant annet jobbet med skolemat i Københavns Kommune og de siste årene på Geitmyra matkultursenter for barn som prosjektleder, underviser, kursholder og nå undervisningsansvarlig

  Annechen Bahr Bugge

  Er sosiolog (dr. polit.) og forsker I ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har i en årrekke forsket på problemstillinger knyttet til mat og spisevaner. I 2005 tok hun en doktorgrad i sosiologi ved NTNU. Avhandlingen hadde tittelen "Middag - en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis".

  Bugge ga i 2019 ut verket "Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere", en bok om spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Boken tar blant annet for seg spørsmålene: Hva og hvordan har nordmenn spist opp gjennom tidene? Hvordan har ferdigheter, kunnskaper og ideer blitt videreført og endret? Og hva kan vi lære av vår mathistorie?

  Karen Lykke Syse

  Agronom og etnolog, og har en PhD i Kulturhistorie fra UiO. Hun er førsteamanuensis på Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Interessene hennes er knyttet til naturens historie og ideologi, landskapsstudier, miljødiskurs og praksis, og sosiale og kulturelle aspekter knyttet til mat. Hun arbeider for tiden med stedsansens historie i Norge, samiske matpraksiser før og nå, og vårt forhold til de dyrene vi spiser i et historisk perspektiv.

Kontakt

Laster inn ...