!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Bildet viser hendene til en kvinne som holder på med en kalkulator. Et lite hus er også med i bildet og vi antar at hun regner på boligpriser. (bilde: colourbox.com)

Seminar om offentlig politikk og vanskeligstilte på boligmarkedet

BOVEL har gleden av å invitere til sluttseminar for prosjektet DISADVANTAGED der vi undersøker effekter av boligsosiale virkemidler. Det blir også smakebiter fra annen forskning fra senteret og våre samarbeidspartnere.

Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL) markerer avslutningen av forskningsrådsprosjektet Vanskeligstilte på boligmarkedet: Effekter av tiltak (DISADVANTAGED) med et formidlingsseminar på OsloMet.

På seminaret vil sentrale forskere fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og Frischsenteret presenterer forskning om den kommunale boligsektoren for vanskeligstilte, startlån og betydningen av bosted for flyktningers individuelle velferd.

Både DISADVANTAGED-prosjektet og BOVEL har et tyngdepunkt i registerbaserte kvantitative analyser, og forskningen som presenteres på seminaret reflekterer dette.

Seminaret vil være på norsk med unntak av den første presentasjonen, som vil være på engelsk.

Program

08:30-09:00   Frokost og mingling

09:00-09:15
Velkommen, Guro Ødegård, instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

09:15-10:30

10:30-10:45   Kaffepause

10:45-12:00

Følg med på nyheter fra BOVEL

Kontaktpersoner

Laster inn ...