!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Hva kan de skandinaviske landene lære av hverandre for å lykkes bedre med å integrere nyankomne flyktninger?

Nordisk ministerråd og OsloMet inviterer til frokostseminar. På seminaret vil forskerne presentere funn og analyser fra den ferske rapporten fra prosjektet Nordic-Intro. Hva kan de skandinaviske landene lære av hverandre for å lykkes bedre med å integrere nyankomne flyktninger?

Om arrangementet

Velkommen til frokostseminar på Oslo Kongressenter, fredag 26. april, kl. 9.00 til 11.30. 

På oppdrag fra Nordisk ministerråd har forskere fra de tre skandinaviske landene analysert tiltak og resultater for ulike grupper av flyktninger som har kommet de siste ti årene. I hvilken grad klarer flyktninger å komme seg i jobb eller videre utdanning i de tre landene? Hvor bosettes flyktningene og hvordan påvirker dette integrering på sikt? Hvilke tiltak tilbys nyankomne flyktninger i de tre landene for å bidra til kvalifisering?

På seminaret vil forskerne presentere funn og analyser fra den ferske rapporten fra prosjektet Nordic-Intro. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Tom Erlend Skaug og representanter fra myndighetene i de nordiske land, samt forhenværende direktør i IMDi og tidligere rådmann i Drammen, Osmund Kaldheim og konstituert rådmann i Fredrikstad, Nina Tangnæs Grønvold  kommenterer og diskuterer resultatene. 

Sett i en europeisk kontekst har introduksjonsprogrammene i de skandinaviske landene mange likheter. Programmene tilbys fulltid i to-tre år, men kan utvides til flere år, og omfatter i all hovedsak voksne flyktninger og familiegjenforente til flyktninger. Språkopplæring, samfunnskunnskap og arbeidsrettede tiltak er de bærende elementene i programmene.

Samtidig vet vi at landene skiller seg fra hverandre med hensyn til antall som har fått opphold på grunnlag av flukt, og i hvilken grad staten, kommunen eller flyktningene selv bestemmer hvor de skal bo i landet. De skandinaviske landene framstår derfor som godt egnet for sammenligning og læring på tvers av landegrenser. 

Forskningsgruppa har bestått av Pernilla Andersson Joona, forsker ved Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet. Jacob Nielsen Arendt, forskningsleder ved Rockwool Fondens Forskningsenhed, Vilde Hernes, ph.d.-stipendiat, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo og Kristian Rose Tronstad, seniorforsker ved NIBR/OsloMet.

Streaminghttps://www.facebook.com/nordensk/

Medarrangør

Arrangementet avholdes i samarbeid med Nordisk ministerråd.