Avlyst: Skeive i barnevernet

Hva trenger skeive barn og unge i møte med barnevernet? Hvordan snakke med barn og unge i barnevernet om kjønn og seksualitet? Og hvordan kan opplevelsen av å være skeiv variere ut fra ulike kulturelle og religiøse kontekster?

Oppdatert informasjon pr. 12. mars:

Vi må dessverre melde fra om at konferansen «Skeive i barnevernet» torsdag 16. april, og den tilhørende workshopen 17. april må avlyses. Alle arrangementer på OsloMet i mars og april er som kjent avlyst på grunn av Corona-virusets spredning. 

Vi vil relativt raskt finne en ny dato for disse to arrangementene. Vi håper det skal være mulig å arrangere disse to dagene med omtrent det samme innholdet en gang i løpet av høsten. Foreløpig har vi sett for oss at dette kan skje i oktober 2020. Inntil videre må vi nok likevel regne med å sette planleggingen på vent inntil vi vet mer om utviklingen av smittesituasjonen.

På vegne av arrangementskomiteen for Skeive i barnevernet

Svein Fuglestad

sveinfug@oslomet.no

Kontakt

Laster inn ...
 • Program

  09.00 – 09.25:

  Åpning - Curt Rice, rektor, OsloMet og Vigdis Bunkholdt, psykologspesialist

  09.25 – 10.10

  Practical experience and research on LGBTQ in child welfare in USA

  – Gerald Mallon, professor, Silberman School of Social Work, City University of New York.

  10.10 – 10.25 PAUSE

  10.25 – 11.10

  Presentasjon av forskningsprosjektet «Barnevern i et LHBTI-perspektiv» 

  – Veronika Paulsen, førsteamanuensis, NTNU Samfunnsforskning.

  11.10 – 11.45

  Hva gjør det med mennesker å ikke bli sett som den man er?

  – Espen Ester Pirelli Benestad, professor i sexologi, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder.

  11.45 – 12.30 LUNSJ

  12.30 – 13.15

  Første tema: Sammensatt diskriminering, seksuell identitet, kultur, religion. Hva har skeive barn og unge med minoritetsbakgrunn mest behov for, og hvordan kan vi bedre situasjonen deres?

  – Aleks Gosto og Maruwa Kerella, Skeiv verden

  Utfordringer unge skeive med muslimsk bakgrunn opplever i møte med hjelpeapparat – med fokus på barnevernet.

   – Hasti Hamidi, organisatorisk leder i Salam

  13.15 – 13.30 PAUSE

  13.30 – 14.15

  Andre tema: Skeive barn og unge i møte med barneverntjenesten. Hva trenger skeive barn og unge i møte med  barneverntjenesten? Hva kan gjøres for å møte dette behovet?

  Panelsamtale med:
  Kjetil Andreas Ostling, divisjonsdirektør, BUFDIR
  Hege Hovland Malterud, direktør, Barne- og familieetaten, Oslo kommune
  Nina Sinding-Larsen, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Viken
  Representant fra Landsforeningen for barnevernsbarn
  Samtalen ledes av Janne Thu Ilstad, førsteamanuensis, OsloMet

  14.15 – 14.30 PAUSE

  14.30 – 15.30

  Tredje tema: Praktisk og miljøterapeutisk arbeid med skeive barn og unge. Hvordan kan ansatte i barnevernet bli trygge på å snakke om seksualitet?

  – Cathrine Danielle Brevik, miljøterapeut og Maylinn Synnøve Olsen, teamleder, Ås ungdomssenter

  Kjønnede praksiser i barnevernet – og taushet

  – Cecilie B. Neumann, professor, OsloMet

  Musikkterapi som identitetsarbeid

  – Christine Wilhelmsen, musikkterapeut, Stendi

  15.30 – 15.40

  Oppsummering og veien videre - Vigdis Bunkholdt, psykologspesialist

 • Workshop 17. april

  Fredag 17. april 2020 kl. 09.00-15.00 i Pilestredet 35, OsloMet

  Vi inviterer til full dag med forelesning og workshop, der vi går mer i dybden på temaene kjønns- og seksualitetsmangfold. Du vil få anledning til å utforske egen praksis og det som ofte «tas for gitt» i arbeidshverdagen, og jobbe med verktøy for en mer inkluderende praksis.

  Dagen består av et tretimers innføringskurs med Rosa kompetanse barnevern, deretter to timer med Gerald Mallon hvor vi jobber med case oppgaver og fordypning i tematikken. Gerald Mallons presentasjon er på engelsk. Dette blir en praksisnær dag med fokus på å øke kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold i barnevernshverdagen.

  Kursdagen ledes av:

  Heidi Leona Norum er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i barnevern og er spesialist i sexologisk rådgiving (NACS). Heidi Leona er tiltaksleder i Rosa kompetanse barnevern, og reiser rundt i Norge og tilbyr kurs om kjønns – og seksualitetsmangfold og inkluderende praksis.

  Gerald Mallon, er professor i barnevern ved City University of New York, har jobbet i barnevernet i over 40 år, og bruker mye av tiden sin i dag på forskning og undervisning. Gerald Mallon har skrevet over tjue fagbøker, inkludert fagbøker med diverse LHBT tematikk om hvordan vi i barnevernet kan møte kjønns- og seksualitetsmangfoldet på en god og trygg måte.

  Maks antall deltagere: 70 personer. Workshopen er gratis.

  Påmelding til workshop via dette skjemaet.

  Konferansen Skeive i barnevernet og oppfølgingsworkshop er et samarbeid mellom Institutt for
  sosialfag ved OsloMet, Rosa kompetanse/Foreningen FRI, Skeiv Ungdom og BUFDIR.