English version
Abstract illustrasjon grønnblå grener som slynger seg over brun bakgrunn

Hva skjer når elver blir juridiske personer?

Funn fra Riverine Rights – et forskningsprosjekt om elvers rettigheter

I 2016 og 2017 fikk elver i Colombia, New Zealand og India juridisk personlighet. 

Det er ofte hevdet at disse juridiske nyvinningene skapte rettigheter for natur og innebærer en ny form for beskyttelse av miljøet. Mange ser dette som en helt annerledes måte å forholde seg til naturen, i tråd med urfolks levesett, som gir håp om å kunne løse miljøutfordringene vi står overfor.

Forskningsprosjektet Riverine Rights har samlet forskere fra Colombia, New Zealand og India, samt Norge, for å studere disse eksemplene på elver med juridisk personlighet. Hvordan og hvorfor ble disse elvene gitt rettigheter, og hva innebærer det? I denne konferansen vil vi presentere funnene våre og sammenligne disse eksemplene. 

Sammen med norske og internasjonale eksperter vil vi diskutere muligheter og utfordringer ved denne legale nyvinningen.

I en tid preget av store miljøutfordringer, kan juridisk personlighet være en måte å sikre livsbetingelsene for elver og dem som bor langs dem? Kan juridisk personlighet og naturens rettigheter være til nytte andre steder? Er det anvendbart i en norsk sammenheng?

Konferansen er åpen for alle med en interesse for disse spørsmålene. I tilknytning til konferansen vil det bli vist filmer fra Colombia, New Zealand og Norge. I tillegg til det åpne arrangementet 30. august vil det bli arrangert en mer akademisk rettet konferanse 29. august.

Konferansen er støttet av Norges Forskningsråd og av forskningsgruppen Rights, Power and Accountability (RAPID) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Mer informasjon om konferansen og utvidet konferanseprogram kan finnes på den engelske nettsiden, se øverst til venstre.

 • Program

  Onsdag 28. august

  • 18:00 Filmvisning om Rio Atrato i Colombia

  Torsdag 29. august

  09:00 – 16:30 Akademisk konferanse

  17:30 Filmvisning om Whanganui River, New Zealand

  Fredag 30. august

  09:00 – 1730 Åpen konferanse, konferansen vil være på engelsk

  • Elver med rettigheter i India, Colombia og New Zealand
   Axel Borchgrevink, OsloMet: Presentasjon av Riverine Righs-prosjektet
   Bibhu Prasad Nayak, TISS, India: Ganges og Yamuna: elvers rettigheter i India
   Catalina Vallejo,EAFIT, Colombia: Biokulturelle rettigheter og folkelig deltagelse i Atrato-vassdraget
   Miriama Cribb, Massey University, New Zealand: Fra elverettigheter til felles ansvar for Whanganui River
  • Perspektiver på elvers rettigheter 
   Malene Brandshaug, OsloMet: Miljøaktivisme og rettigheter for vann i Norge
   Axel Borchgrevink, OsloMet og John McNeish, NMBU: Hva har vi lært fra elvene i New Zealand, Colombia og India
   Riverine Rights across and beyond the case studies: 
   Rachel Sieder, CIESAS, Mexico City; Kenneth Bo Nielsen, Universitetet i Oslo: Gro Ween, Universitetet i Oslo: Kommentarer til Riverine Rights-prosjektet fra inviterte gjester.
  • Elver og rettigheter I en større sammenheng
   Professor Terje Tvedt: Historien og elvene
   Professor Rutgerd Boelens, Universities of Amsterdam and Wageningen: Riverhood: elver og sosiale bevegelser for rettferdighet
   Professor Mihnea Tanasescu, University of Mons: Perspektiver på juridisk personlighet og rettigheter for naturen
   Camilla Brattland, Norges arktiske universitet: Deltagelse I vassdragsforvaltning og anerkjennelse av rettigheter for urfolk: Tana-elva som eksempel.
  • Rettigheter for elver og natur i Norge og i verden
   Grant Wilson, Earth Law Centre : Naturens rettigheter – hvordan kan det hjelpe?
   Paneldebatt: Er rettigheter for elver og natur en god idé i en norsk sammenheng?
   Deltagere: Ande Somby, Norges arktiske universitet, Camilla Brattland, Norges arktiske universitet, Norges arktiske universitet, Christina Voigt, Universitetet i Oslo

  18.30 Filmvisning: Ellos Eatnu – La elva leve

  Akademisk konferanse torsdag 29. august

  Er du interessert i å delta på den akademiske konferansedagen, eller ønsker mer informasjon om den: Vennligst kontakt oss på e-post maleneka@oslomet.no og/eller axel@oslomet.no.
   

Kontakt

Laster inn ...