Skriving i studiene og studenters skriving: hva vet vi og hvor vil vi?

Vil du vite mer? Velkommen til lunsjseminar om skriving i studiene.

Program

11.30 – 12.05: Førsteamanuensis Ingrid Stock ved NTNU

Førsteamanuensis Ingrid Stock ved NTNU forsvarte høsten 2019 doktoravhandlinga Faglig stemme i akademisk skriving: En kvalitativ undersøkelse av skrivehandlinger og kildebruk i bacheloroppgaver. På seminaret vil Stock presentere forskningsfunnene sine og si noe om hvilke implikasjoner disse funnene kan ha for skriveveiledning/-opplæring på ba-nivå.

12:05 – 12:30: Dosent Jan Storø ved OsloMet

Jan Storø ga ut boka Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid i 2019. Han vil fortelle hva han har vektlagt i denne boka for studenter og hvorfor han har vektlagt disse dimensjonene ved skriving.

12:30 – 12:50: Diskusjon  

12:50 – 13.00: Orientering om Skrivepunkt

– et nytt initiativ for fagansatte som ønsker å diskutere skriveundervisningspraksiser i sine fag. 

Det vil bli servert kaffe og te. Ta med matpakke!

Lunsjseminaret arrangeres av enhet for Akademisk språkpraksis (AKS)