!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Tre vogner lastet med leker kjører mot noen sirkler og hus hvor det står GoBaN

Sluttkonferanse for GoBaN – Gode barnehager for barn i Norge

GoBaN – Gode barnehager for barn i Norge er det største norske longitudinelle forskningsprosjektet innenfor barnehagefeltet noensinne. 

Under sluttkonferansen presenteres funn fra seks års forskning på kvaliteten i norske barnehager.

Påmelding

Konferanseavgiften er 1500 kroner for begge dagene. Avgiften inkluderer konferansepakke begge dagene, samt fingermat på konferansens første dag. Deltakelse på enkeltdag koster 800 kroner.

Betaling skjer i påmeldingsskjema. Det er dessverre ikke mulig å få tilsendt faktura.

Venteliste - fulltegnet konferanse

Konferansen er nå fulltegnet. Ønsker du muligheten til å stå på venteliste dersom det blir ledig plass? Meld deg på venteliste via gul knapp på toppen av siden.

Finn fram til konferansen

Slik finner du fram til Pilestredet 32 (hioa.no)

Program

 • Mandag 14. januar

  Med forbehold om endringer.

  09.00 – 10.00: Registrering og kaffe.

  10.00 – 10.45: Åpning.

  • Kulturelt innslag.
  • Rektor ved OsloMet, Curt Rice, ønsker velkommen.
  • Åpning av konferansen ved statssekretær Rikke Høistad Sjøberg fra Kunnskapsdepartementet.

  10.45 – 12.00: Presentasjon av prosjektet og hovedresultatene fra prosjektet.

  • Prosjektleder/førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad og forsker I Lars Gulbrandsen.

  12.00 – 12.45: Lunsj.

  12.45– 14.15: To parallellsesjoner, gruppe 1 og 2.

  • Gruppe 1

   Betydningen av godt samspill i barnehagen

   1. Barnehagelærere og assistenters samspillsferdigheter overfor de yngste barna.

   Førsteamanuensis  Martine Broekhuizen og prosjektleder/førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad.

   2. Økt bevissthet rundt samspillskvalitet i barnehagen.

   Stipendiat Anne Grethe Baustad.

   3. Fagarbeidernes forståelse av egen yrkesidentitet.

   Masterstudent Lena Sawe.

   Sesjonen ledes av: Forsker I  Lars Gulbrandsen og professor Jacqueline Barnes.

  • Gruppe 2

   Barnehagens betydning for barns læring, sosioemosjonelle- og kognitive utvikling

   1. Effekten av tidlig barnehagestart på barns kognitive og sosiale utvikling.

   Ph.d. Erik Eliassen.

   2. Språkarbeid og barns språklige utvikling.

   Ph.d. Joakim Evensen Hansen.

   3. Relasjonskvalitet og betydningen for barns sosiale kompetanse.

   Stipendiat Ingrid Midteide Løkken.

   Sesjonen ledes av: Professor Thomas Moser.

  14.15 – 14.30: Pause.

  14.30 – 16.00: To parallellsesjoner, gruppe 1 og 2 (samme innhold som over).

  16.00 – 16.15: Pause.

  16.15 – 17.00: Better Provision in ECEC for ALL: evidence from research.

  • Professor Iram Siraj, University of Oxford.

  17.00 og utover: Snacks og drikke.

  Etter dagens konferanseprogram: “Møt en forsker” som er en 30-minutters kafébordsamtale med forskerne som presenterer på konferansen.

 • Tirsdag 15. januar

  08.30 – 09.15: Child outcomes in relation to early experience.

  • Professor Edward Melhuish, University of Oxford.

  09.15 – 09.30: Pause.

  09.30 – 11.30: To parallellsesjoner, gruppe 3 og 4.

  • Gruppe 3

   Lek, læring og medvirkning

   1. Risikolek blant de yngste - et supplerende syn på kvalitet i barnehagen.

   Førsteamanuensis Rasmus Kleppe.

   2. Barnehagens praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell.

   Stipendiat Tone Rove Nilsen.

   3. Medvirkning i fellesskap.

   Stipendiat Marianne Ree.

   4. Hvordan kan ITERS og ECERS være nyttige verktøy i utviklingen av det faglig -pedagogiske innholdet  i barnehagene i Norge?

   Førstelektor Karen Marie Eid Kaarby og førstelektor Cato Tandberg.

   Sesjonen ledes av: Forsker I Lars Gulbrandsen.

  • Gruppe 4

   Kvalitative tilnærminger til kvalitet

   1. Rammer som støtter opp om kvalitet i barnehagen.

   Professor Marit Alvestad og universitetslektor Inger Benny Tungland.

   2. Samspill som fremmer barns lek, læring og trivsel i barnehagen.

   Professor Liv Gjems.

   3. Foreldres syn på kvalitet i norske barnehager - om læring, lek og samarbeid.

   Stipendiat Kristin Danielsen Wolf.

   4. Bruk av ITERS-R og ECERS-R til egenevaluering i norske barnehager.

   Prosjektleder/førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad og førsteamanuensis Rasmus Kleppe.

   Sesjonen ledes av: Prosjektleder og førsteamanuensis  Elisabeth Bjørnestad.

  11.30 – 12.30: Lunsj.

  12.30 – 14.30: To parallellsesjoner, gruppe 3 og 4 (samme innhold som over).

  14.30 – 14.45: Pause.

  14.45 – 15.15: Dilemman och utmaningar i barnehagen – teori och praktik. 

  • Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Gøteborg Universitet.

  15.15 – 16.15: Paneldebatt. I panelet sitter følgende:

  • May Britt Sundal, yrkesseksjonsleder for kirke, kultur og oppvekst og AU-medlem i Fagforbunet.
  • Lou Cathrin Noreen, seniorrådgiver i sekretariatet for FUB.
  • Rikke Høistad Sjøberg, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.
  • Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.
  • Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør i KS.
  • Morten Solheim, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet.
  • Ledes av: Professor Ingrid Pramling Samuelsson og professor Thomas Moser.

  16.15 – 16.30: Avslutning.

  Etter dagens konferanseprogram: “Møt en forsker” som er en 30-minutters kafébordsamtale med forskerne som presenterer på konferansen.

 • Koble til nettverk

  Koble til konferansenettverket:

  • Brukernavn: GoBaN
  • Passord: passord2019

  Husk emneknaggene våre til sosiale medier: #GoBaN #goban #godebarnehagerinorge #sluttkonferanse #oslomet #barnehagekvalitet

Foredragsholdere og sammendrag

 • Elisabeth Bjørnestad

  Elisabeth Bjørnestad er prosjektleder i GoBaN og førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning og Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet. Bjørnestad er utdannet førskolelærer ved Barnevernsakademiet i Oslo, hovedfag i pedagogikk fra NTNU og doktorgrad i pedagogikk fra UiO.

   

  Hun er spesielt opptatt av barnehage- og klasseromsforskning og har i en årrekke forsket på pedagogiske aktiviteter i barnehage og småskoletrinnet, med hovedfokus på overgangen barnehage-skole. Bjørnestad er også aktiv som styrerepresentant i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og Nordic Educational Research Assossiation (NERA). 

 • Lars Gulbrandsen

  Lars Gulbrandsen er født i 1946. Han er dr. philos fra 1982 og forsker I ved forskningsinstituttet NOVA. Han har forsket på barnehager siden slutten av 1970-tallet. De første årene arbeidet han særlig med barnehagepolitikk, utbygging, tilbud, etterspørsel og fordeling av plasser. De siste 15 årene har han særlig arbeidet med barnehagekvalitet og barnehagens personale.

  Han har deltatt i evaluerings- og utredningsarbeid innenfor sektoren som Kontaktstøtteevalueringen fra 2001, NOKUT-evalueringen av førskolelærerutdanningen fra 2010 og barnehagelovutvalget (Øie-utvalget) fra 2012. Fra 2012 til mars 2016 var han leder for GoBaN-prosjektet. Han er fortsatt tilknyttet GoBaN-prosjektet som rådgiver og veileder. 

 • Ted Melhuish

  Melhuish will present on child outcomes in relation to early experience.  

  Edward Melhuish is Professor of Human Development at the University of Oxford and Professor at Oslo Metropolitan University.  His studies contributed to the formulation of social policy in the UK in the area of families with young children, early years services and education, such as the universal provision of a pre-school place for all 3 & 4 year-olds and the establishment of 3500 Children’s Centres, the government’s Every Child Matters and 10-Year Childcare strategies, the 2004 Children Act and the 2006 Childcare Bill. 

  He has undertaken research in 12 countries. His research in the 1980s influenced the 1989 Children Act, and later research has influenced the 2005 Children Act, 2006 Childcare Bill and policy on childcare, early education, child poverty and parental support in the UK and other countries. He has served as an expert witness to several House of Commons Select Committees and is a scientific advisor to the Nordic Research Council, Academy of Finland, Portuguese Research Council, German Research Council, the Australian Research Council, South Korea, Canada, Saudi Arabia and Chile, as well as the European Commission, OECD and WHO. His Chair of the Board of the Foundation Years Trust, and advises many charities.  

 • Iram Siraj

  As Professor of Child Development & Education at the University of Oxford. Iram’s recent research projects have included the major DCSF 17-year study on Effective Pre-school, Primary and Secondary Education (EPPSE 3-16, 1997-2014) and of the influential Researching Effective Pedagogy in the Early Years project (REPEY). She has and is leading longitudinal studies/RCTs as a principal investigator in teams of trans-disciplinary researchers across a number of countries including the UK, Australia and Ireland. She has always been particularly interested in undertaking research which investigates disadvantage and to give children and families from these backgrounds a fairer start.

  She is currently leading several large studies in England, NSW and Victoria on the role of professional development is supporting workforce and child outcomes. Iram is a specialist, early years advisor to governments and ministers in the UK and overseas. She has published widely and been a specialist adviser to the House of Commons Select Committee on Education. Recently she undertook reviews of the Implementation of the Foundation Phase for the Welsh Govt. (2014) and the early years workforce for the Scottish Govt. (2015). She has published over 70 books, monographs and major research reports and over 200 articles and chapters. 

 • Ingrid Pramling Samuelsson

  Dilemman och utmaningar i barnehagen – teori och praktik 

  Om vi tar utgångspunkt i GoBaNs resultat och ställer det i relation till den internationella barnehagen, vad ser vi då? Vad är då de globala utmaningarna inom fältet med avseende både på praktik och teori. Vad krävs för att komma vidare i barnehagens utveckling för att möta dagens behov och intentioner?  

  Ingrid Pramling Samuelsson är professor i Pedagogik med inriktning mot tidigare åldrar vid Göteborgs universitet. Hon har också en UNESCO professur i Early Childhood Education and Sustainable Development. Hennes forskningsfält är yngre barns lärande och förutsättningar för detta.

 • Marit Alvestad

  Rammer som støtter opp om kvalitet i barnehagen 

  Alvestad og Tungland tar utgangspunkt i resultatene fra den kvalitative dybdestudien i GoBaN-prosjektet. Søkelyset rettes i denne delen mot personalets pedagogiske intensjoner i planlegging og praksis.  

  Marit Alvestad er professor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning og leder for FILIORUM Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger. Alvestad er regionansvarlig og leder arbeidet med den kvalitative studien i GoBaN-prosjektet.

 • Anne Grethe Baustad

  Økt bevissthet rundt samspillskvalitet i barnehagen

  I dette foredraget vil Baustad presentere og diskutere funn fra studier knyttet til sitt doktorgradsarbeid. Studiene omhandler barnehagepersonalets forståelse av samspillskvalitet i form av både hva de sier og gjør, og hvordan de utvikler sin forståelse gjennom kollektivt å observere og reflektere over eget samspill.      

  Anne Grethe Baustad er i ferd med å avslutte sin doktorgrad i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet i Bodø. Hun er utdannet førskolelærer og har over 20 års erfaring fra barnehagefeltet, både som avdelingsleder og styrer. Siden 2012 har hun vært ansatt ved Nord universitet hvor hun har undervist i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen. Hun har også vært regionansvarlig for Nord universitet i GoBaN. Hennes forskningsinteresser er ulike former for kvalitet i barnehagen, men spesielt samspillskvalitet; hva dette kan være og hvordan man kan styrke/opprettholde/utvikle ‘gode samspill’ i barnehagen. Hun er opptatt av forholdet mellom barnehagelæreres tenkning og atferd, profesjonsidentitet og profesjonsutvikling.   

 • Martine Broekhuizen

  Barnehagelærere og assistenters samspillsferdigheter overfor de yngste barna 

  Broekhuizen and Bjørnestad will talk about the applicability of the Caregiver Interaction Profile (CIP) to the Norwegian ECEC context. In collaboration with the Searching for Qualities project, the GoBaN project was the first project to use the CIP in Norway. The CIP can be used to observe the quality of individual caregiver’s interaction skills, which are divided into six specific skills: (1) Sensitive responsiveness, (2) Respect for autonomy, (3) Structuring and limit setting, (4) Verbal communication, (5) Developmental stimulation and (6) Fostering positive peer interactions. To investigate the convergent and divergent validity of the CIP, relations were examined between the six scales and the sub scales of another well-known measure to observe ECEC quality, the ITERS-R. In addition, based on the differences in pre-service education and responsibilities for leading and planning the pedagogical work, differences were examined in the Interaction Profiles of teachers and assistants. The implications of the findings for Norwegian ECEC policy and practice will be discussed.  

  Martine Broekhuizen works as a researcher and educational consultant at Utrecht University, and as an associate professor at Oslo Metropolitan University. She defended her dissertation in 2015 in which she investigated individual and contextual differences to the effects of early childcare quality on children’s socio-emotional development. More in general, her research interests include ECEC quality, parenting beliefs and behaviors, child temperament and socio-emotional development, and child adjustment to the transition to elementary school. Next to her position in the GoBaN project, Broekhuizen was involved in the European CARE project ( www.ecec-care.org), which addressed issues related to the quality, inclusiveness, and individual, social, and economic benefits of ECEC in Europe. Currently she is involved in the European ISOTIS project ( www.isotis.org), which investigates the causes of social inequality and exclusion of significant groups in Europe, with a specific focus on (early) education and support systems.

 • Erik Eliassen

  Effekten av tidlig barnehagestart på barns kognitive og sosiale utvikling 

  Hva har tidlig barnehagestart å si for barns kognitive og sosiale utvikling? Og hvor viktig er kvaliteten på barnehagetilbudet for hvordan barn utvikler seg? I dette foredraget presenteres funn fra GoBaN-studien som belyser barnehagens innvirkning på barns kortsiktige utvikling ved 3 års alder.  

  Erik Eliassen har doktorgrad i utdanningsvitenskap, og er ansatt ved OsloMet, Institutt for barnehagelærerutdanning. Han jobber primært med problemstillinger knyttet til barnehage og barns utvikling, med særlig interesse for estimering av kausale effekter ved bruk av kvasi-eksperimentelle forskningsdesign.

 • Liv Gjems

  Samspill som fremmer barns lek, læring og trivsel i barnehagen

  Gjems tar utgangspunkt i resultatene fra den kvalitative dybdestudien i GoBaN-prosjektet. I denne delen rettes søkelyset mot personalets pedagogiske prosesser, kommunikasjon og samspill med barna i hverdagssituasjoner.

 • Joakim Evensen Hansen

  Språkarbeid og barns språklige utvikling 

  Hansen vil ta utgangspunkt i resultater fra sin ph.d.-studie som fokuserer på barnehagens språkarbeid med de yngste barna og betydningen av dette for barns språklige utvikling.

  Spørsmål som undersøkes er hvordan barnehagelærere beskriver eget språkarbeid, hva kjennetegner språkarbeid i grupper med 1-3 åringer, og hvilken betydning har kvaliteten i barnehagens språkmiljø for barns verbalspråklige utvikling. I presentasjonen vil hovedfokuset være på ulike sammenhenger mellom kvaliteten i barnehagens språkmiljø og barns språklige utvikling.   

  Joakim Evensen Hansen var ph.d.-stipendiat i GoBaN-prosjektet ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger (UiS), og er nå ansatt ved Lesesenteret, UiS. Han er utdannet pedagog med master i pedagogikk og sosiologi fra Aarhus Universitet, og har flere års erfaring med arbeid i barnehage.  

 • Karen Marie Eid Kaarby og Cato Tandberg

  Hvordan kan ITERS og ECERS være nyttige verktøy i utviklingen av det faglig- pedagogiske innholdet  i barnehagene i Norge? 

  Det faglig-pedagogiske arbeidet i barnehagen står svakt, og de faglige begrunnelsene i fagene fysisk fostring og naturfag savnes for erfaringer og læring i uterommet.

  Vi har sett på data først og fremst fra ITERS-R og ECERS, og mener indikatorene i disse verktøyene kan fremme økt bevissthet og faglighet for de nevnte fagene for barnehagelærerne, barnehagelærerutdannere og andre ansatte i barnehagene. 

  Karen Marie Eid Kaarby jobber som førstelektor i fysisk fostring og Cato Tandberg som førstelektor i naturfag og biologi, begge ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet.

 • Rasmus Kleppe

  Rasmus Kleppe jobber som underviser, forsker og veileder i delt stilling mellom Stiftelsen Kanvas og OsloMet. 

  Risikolek blant de yngste - et supplerende syn på kvalitet i barnehagen

  Denne dybdestudien undersøkte hvordan barn under tre år engasjerer seg i lek med litt spenning og fare, såkalt risikolek. Presentasjonen vil vektlegge noen hovedfunn om hvordan denne leken arter seg og hvordan dette aspektet av lek kan knyttes til kvalitet i barnehagen – særlig med tanke på hvordan barnehageansatte forholdt seg til leken.  

  ITERS-R og ECERS-R som grunnlag for refleksjon og egenevaluering i barnehagen 

  I GoBaN har vi blant annet brukt observasjonsverktøyene ITERS-R og ECERS-R for å kartlegge den generelle kvaliteten i norske barnehager. Disse verktøyene ble opprinnelig laget med tanke på å utvikle kvaliteten i egen barnehage og dette har vi nå testet ut i 8 barnehager. Vi har gjort observasjonen på dagtid og presentert funn og diskutert og reflektert med personalet senere samme dag. I denne presentasjonen formidler vi funn fra undersøkelsen og noen forslag til hvordan denne typen systematisk observasjon kan bidra til å styrke kvaliteten barnehagen.  

 • Ingrid Midteide Løkken

  Relasjonskvalitet og betydningen for barns sosiale kompetanse

  Ingrid Midteide Løkken presenterer resultater fra hennes avhandling om temaet relasjonskvalitet og barns sosiale kompetanse. Internasjonal forskning viser at kvalitet i relasjonen mellom voksne og barn har betydning for barns sosiale kompetanse (Hamre & Pianta, 2005; Melhuish, 2011; Rosenthal & Gatt, 2010). Dette er et område som ikke har blitt undersøkt i Norske barnehager, og Ingrid vil presentere hennes funn omkring disse sammenhengene i en norsk kontekst med utgangspunkt i datamaterialet i GoBaN.  

  Ingrid Midteide Løkken er utdannet barnehagelærer og har mange års erfaring fra barnehagen som styrer, pedagogisk leder og assistent. Hun har i tillegg flere års erfaring som Universitetslektor på barnehagelærerutdanningen. Hun er helt i sluttfasen av sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge, og arbeider nå ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Her har hun ansvar for ulike prosjekter, holder kurs og forsker på ulike områder som relasjoner, sosial kompetanse, organisasjonsutvikling, veiledning og ledelse

 • Thomas Moser

  Thomas Moser er professor i utdanningsvitenskap med fokus på barnehageforskning ved Universitetet i Sørøst-Norge og professor II ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hans forskningsinteresse retter seg mot barnehagens kvalitet og effekter særlig med tanke på barns sosiale utvikling, trivsel og læring. Videre arbeider han med temaer som kropp og helse, rom og materialitet, samt rammeplan orienterte temaer.  

 • Tone Rove Nilsen

  Barnehagens praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell 

  I dette foredraget presenterer Nilsen utdrag fra sitt doktorgradsprosjekt om norske barnehagers praksis med lekemateriell. Dette er et kvalitativt forskningsprosjekt, som har oppstått på bakgrunn av GoBaNs funn innen ITERS-R og ECERS-R. Åtte barnehager i Norge deltar i studien, der det gjennomføres observasjon av barna i lek med lekemateriell og der barnehagelærerne intervjues om deres erfaringer omkring utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell for barnas lek og læring i barnehagen. Tone gjennomfører sin datainnsamling høsten 2018 og ser frem til å dele noen foreløpige erfaringer fra dette under konferansen.  

  Tone Rove Nilsen er doktorgradsstudent i studier av profesjonspraksis ved Senter for praktisk kunnskap ved Nord universitet. Hun er ansatt som næringsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, lokalisert i Bodø. Tone har snart fullført det første året av sin prosjektperiode som går fra januar 2018 til januar 2022.   

 • Marianne Ree

  Medvirkning i fellesskap

  Ree presenterer en pågående artikkelbasert ph.d.-studie om medvirkning i felleskap i barnehagen. Ph.d.-studien inngår som en selvstendig studie i GoBaN-prosjektet og den er finansiert av Universitetet i Stavanger. Studien vil være et bidrag inn i GoBaN-prosjektet i diskusjonen om kvalitet ved kvalitativt å undersøke medvirkning fra et felleskapsperspektiv. Formålet i studien er å få en utvidet kunnskap om barns medvirkning i felleskap i barnehagehverdagen. 

  Ph.d.-studien bygger på et feltarbeid i tre barnehager, der det empiriske grunnlaget utgår fra videoobservasjon, feltnotater, kvalitative forskningsintervju av personalet og gruppeintervju med 5-åringer i barnehagen. 

  Marianne Ree er stipendiat ved universitetet i Stavanger. Hun er utdannet barnehagelærer og har flere års praksis fra barnehagen. Hun har en master i barnehagevitenskap. Hun har deltatt aktivt i datainnsamlingen i GoBaN-prosjektet. 

 • Inger Benny Espedal Tungland

  Inger Benny Espedal Tungland er universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. Tunglands forskningsinteresse har særlig vært knyttet til barnehagepersonalets yrkesidentitet, læring, veiledning og profesjonalisering.

 • Kristin Danielsen Wolf

  Foreldres syn på kvalitet i norske barnehager - om læring, lek og samarbeid

  I dette foredraget vil Kristin Danielsen Wolf presentere sitt doktorgradsprosjekt, en multi-metodisk studie som undersøker foreldres syn på kvalitet i barnehagen, og deres opplevelse av samarbeidet med personalet i barnehagen. Presentasjonen trekker frem funn om foreldres syn på barns læring og forventninger til barnehagen som læringsarena, samt foreløpige funn knyttet til foreldres opplevelse av samarbeidet med barnehagen.   

  Kristin Danielsen Wolf er barnehagelærer, universitetslektor ved barnehagelærerutdanningen og doktorgradsstipendiat tilknyttet GoBaN-prosjektet ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Forskningsfokuset hennes er foreldres perspektiver på barnehagen. Tidligere forskning og publikasjoner har hatt fokus på hverdagslivet i barnehagen, og små barns lek og samspill.  

Kontaktperson for konferansen