vafler med spekeskinke og røkelaks

Snakk om mat: Innspill til byggingen av matnasjonen Norge 2030

Prosjektet FoodLessons ved SIFO, OsloMet ønsker velkommen til to dager med debatter, foredrag, film, omvisninger og smaksprøver under Arendalsuka.

I 2021 samlet Regjeringen seg om en felles visjon for matnasjonen Norge: I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Strategien er full av gode målsettinger, og er et forførende prosjekt som høster mye entusiasme og løfter om samarbeid. Men hva er gjort, hvordan løses dette i praksis og hvem har ansvaret?

Prosjektet FoodLessons har gleden av å ønske velkommen til to dager med debatter, foredrag, film, omvisninger og smaksprøver på KUBEN museum og arkiv i Parkveien 16a i Arendal onsdag 16. og torsdag 17. august 2023.

Alle er hjertelig velkomne. Fri entré.

FoodLessons: Kulinarisk arv som en ressurs i bygging av "Matnasjonen Norge 2030" er finansiert av Norges forskingsråd og ledes av Annechen Bahr Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet. 

Arrangementet er et samarbeid med flere partnere i prosjektet:

Foto: Mari Svenningsen/MatPrat

Program onsdag 16. august

 • Snakk om mat: Forbruk og produksjon

  Programmet starter kl. 10.00

  • Velkommen til FoodLessons' arrangement, ved prosjektleder Annechen Bahr Bugge
  • Filmpremiere: «FoodLessons: Kulinarisk arv som en ressurs i bygging av matnasjonen Norge»

  Debatt: Snakk om mat: Forbruk og produksjon – innspill til bygging av matnasjonen Norge 2030

  Vi har samlet et panel av aktører med forskjellige roller i matverdikjeden – en bonde, en kokk, en kjøpmann og en forskningsformidler, som på hver sin måte jobber med matkultur i praksis til samtale, der vi spør dem hvordan regjeringen kan lykkes med sine målsettinger om:

  • Vekst og verdiskapning i hele landet
  • Bruk av lokale ressurser i produksjon og forbruk
  • Innovasjon og mangfold av produsenter, produkter og tjenester
  • Kunnskap og kompetanse om lokale kulturer og tradisjoner
  • Matglede, engasjement, identitet, stolthet og fellesskap
  • Kompetanse, rekruttering og omdømmebygging

  Paneldeltakere

  • Tor Jacob Solberg, bonde og styreleder, Norsk Bonde- og småbrukarlag
  • Heidi Bjerkan, eier og kjøkkensjef, Credo restaurant i Trondheim
  • Einar Gundersen, kategoridirektør i MENY Norge
  • Katrine Lekang, seniorrådgiver i bærekraftig matproduksjon, Matprat

  Debatten ledes av Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i HANEN – Næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske.

  Pause

  Kl. 11.30 Til bords med Oselias kokebok. Meny: Forloren skilpaddesuppe og nybakt brød.

 • Snakk om mat: Mat og museer

  I strategidokumentet Matnasjonen Norge 2030 løftes museene frem som viktige aktører blant kulturaktørene. Museer er mangefasetterte institusjoner. De er turistdestinasjoner og attraksjoner, men også kunnskapsinstitusjoner med et pedagogisk oppdrag. Museer skårer høyt på tillit blant befolkningen. 

  Museer er formidlere, forvaltere og fornyere av kulturarv forstått i en vid mening som natur, kultur, kunst og teknologi. Mat inngår i alle disse kategoriene. Mat er natur og kultur, ernæring og erindring, inkluderer, men kan også ekskludere. Det er momenter som er viktig å ta innover seg når vi snakker om mat, også når vi snakker om mat på og i museer. 

  På arrangementet vil prosjektet FoodLessons folde ut en vifte med korte innlegg og gode eksempler om hva museer gjør, og kan gjøre, når mat og matarv er på menyen.

  Program

  Programmet starter kl. 12.00.

  • Velkommen til mat på museer. Marianne Løken, forskningsdirektør ved Østfoldmuseene (intro og ordstyrer)
  • Velkommen til Aust-Agder museum og arkiv. Direktør Ellen Aslaksen
  • Spiselig museologi, hva er det? Inger Johanne Lyngø, forsker ved SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet
  • Spiselig kulturarv: Formidling av mat og matarv ved skandinaviske museer. Sofie Scheen Jahnsen, stipendiat i arkeologi, UiO
  • Sjøkreps og gran: Ny, nordisk mat sett fra et kunstmuseum. Martin Braathen, seniorkurator, Nasjonalmuseet
  • Mat: mer enn et måltid. Friluftsmuseets muligheter. Kristina Skåden, førstekonservator NMF, Maihaugen

  Pause

  Kl. 13.30 Presentasjon og servering av forfriskninger og bakverk basert på Oselias kokebok. Ved Monika K. Håland, arkivar og rådgiver KUBEN museum og arkiv, Arendal og Torunn Nordbø, daglig leder, Opplysningskontoret for brød og korn

 • Snakk om mat: Grønn kulturarv

  Starter kl. 14.00.

  • Grønn kulturarv. Inger Johanne Lyngø, forsker ved SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet (intro og ordstyrer)
  • Til nytte og nytelse: Hagene på Undsets Bjerkebæk og Bjørnsons Aulestad. Kristin Brandtsegg Johansen, konservator dikterhjemmene Stiftelsen Lillehammer museum
  • Mariaurter, pizzakrydder og oldemors syltetøy. Berit Swensen, gartner og Marianne Løken, forskningsdirektør, Østfoldmuseene
  • Den spiselige skoven og haven – et lite stykke dansk madhistorie. Museumsinspektør og madhistoriker Bettina Buhl, Det Grønne Museum og Madens Hus, Auning, Danmark
  • Om Aust-Agders bærtradisjoner og museumsarbeid. Monika K. Håland, arkivar og rådgiver KUBEN museum og arkiv

  Pause

  15.30 Pause med presentasjon og servering av sesongens bær og forfriskninger fra Sørlandets bakhage.

  Monika K. Håland, arkivar og rådgiver KUBEN museum og arkiv, Arendal.

 • Historiske omvisninger, vandringer og demoer

  Starter kl. 15.45.

  • FoodLessons-spill. Lansering av et digitalt spill om kokker, mat og historie fra middelalderen til dags dato. Historiker og gründer Ragnhild Hutchinson Tidvis/SIFO – OsloMet – storbyuniversitetet
  • Matskatter i Nasjonalbibliotekets bilde, småtrykk og plakatsamling. Guro Tangvald, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket
  • Maten i levende bilder. Tina Anckarman, Nasjonalbiblioteket
  • Mat i Nasjonalbibliotekets samlinger – digitale løsninger. Magnus Breder Birkenes, Nasjonalbiblioteket
  • Matminner – lansering av matminnesamling. Marianne Løken, forskningsdirektør ved Østfoldmuseene og Kristina Skåden, førstekonservator NMF, Maihaugen

  Dagen avsluttes kl. 17.30.

Program torsdag 17. august

 • Snakk om mat: Reiseliv, mat og måltider for en bærekraftig fremtid

  Programmet starter kl. 10.00

  • Velkommen til FoodLessons' arrangement, ved prosjektleder Annechen Bahr Bugge
  • Filmpremiere: «FoodLessons: Kulinarisk arv som en ressurs i bygging av matnasjonen Norge»

  Panelsamtale: Snakk om mat: Reiseliv, mat og måltider

  I visjonen for matnasjonen Norge 2030 er mat et synlig element i turistlandet Norge. Stategien er full av gode målsettinger, men hva er gjort og hvem har ansvaret? 

  Over de siste 30 år har det skjedd store endringer knyttet til norsk og nordisk gastonomi, og landets matmiljøer er i god utvikling. Vi har samlet et panel av sentrale aktører med ulike roller innen reiseliv og gastronomi og spør hvordan regjeringen kan lykkes med sine mål om å:

  • Videreutvikle sterke mat- og reiselivsregioner, med høy attraksjonsverdi som bidrar til økt verdiskapning og flere helårsarbeidsplasser
  • Utvikle nye matopplevelses- og reiselivskonsepter
  • Styrke norske mat- og reiselivsregioner gjennom målrettet identitets- og merkevarebygging
  • Styrke og profilere Norge som reisemål for unike mat- og måltidsopplevelser.

  Paneldeltakere

  • Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag, innleder
  • Mikael Forselius, hotelldirektør, CEO 62°NORD Hotels & Adventures
  • Torill Renaa, medgründer, Renaa Restauranter
  • Håvard Halvorsen, leder, Norsk rakfiskfestival
  • Aase Marthe Horringmo, reiselivsdirektør, Innovasjon Norge
  • Per-Arne Tuftin, direktør i Norsk Reiseliv

  Samtalen ledes av Arne Sørvig, daglig leder i Stiftelsen Norsk Gastronomi (Bocuse d’Or Norge).

  Pause

  Kl. 11.30 PAUSE med presentasjon og servering av matskatter fra Sørlandet

  Eivind Haalien, lokalmatsjef, NorgesGruppen, Monika K. Håland, arkivar og rådgiver KUBEN museum og arkiv, Arendal og Torunn Nordbø, daglig leder, Opplysningskontoret for brød og korn.

 • Snakk om mat: Mat- og måltidsturisme før, nå og for fremtiden

  Mat og drikke har spilt en viktig rolle i reiselivet i uminnelige tider. Fra enkel bevertning på skysstasjoner og kroer til finere måltider på hoteller og restauranter. De siste tiårene har imidlertid matturisme gjort betydelige fremskritt, både i akademia og reiselivsnæringen.

  I visjonen Matnasjonen Norge 2030 er et uttalt mål å gjøre Norge kjent som et reisemål med unike mat- og måltidsopplevelser. Under dette arrangementet presenterer vi nye og spennende resultater fra forskningsprosjektet FoodLessons – kulinarisk arv som en ressurs i bygging av matnasjonen Norge 2030.

  I de faglige innleggene vil det blant annet settes søkelys på hvordan kultur- og naturarvbaserte kulinariske aktiviteter og opplevelser kan bidra til bærekraftig og konkurransedyktig reiseliv og destinasjonsutvikling i norske bygder og lokalsamfunn. Videre hvordan dyktige kokker og lokal kulturarv kan styrke regional og nasjonal identitet, samt stimulere til lokalt landbruk, matproduksjon og -forbruk.

  Program

  Programmet starter kl. 12.00

  • På tur i matlandet Norge – mat og måltidsturisme før, nå og for fremtiden. Kristina Skåden, førstekonservator NMF, Maihaugen (intro og ordstyrer)
  • Mat og måltider på tur og reiser i Norge – resultater fra to nye undersøkelser. Annechen Bahr Bugge, forsker og prosjektleder FoodLessons, SIFO, OsloMet
  • HANEN bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. 25 år har gått og hva var egentlig grunnlaget og tankene bak? Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder, HANEN.
  • De danske badehotellenes og deres magiske tiltrekning i nesten 100 år – møt mathistorikeren som har bidratt til den populære tv-serien og kokeboka. Bettina Buhl, museumsinspektør og mathistoriker, Det Grønne Museum og Madens Hus, Auning, Danmark
  • Bocuse d’Or 1987 til dags dato – om kokker og utvikling av spisesteder i verdensklasse. Arne Sørvig, daglig leder, Stiftelsen Norsk Gastronomi (Bocuse d’Or Norge)

  Pause

  Kl. 13.40 Pause med presentasjon og servering av sure, søte og syrlige faste og flytende epler.

  Monika K. Håland, arkivar og rådgiver KUBEN museum og arkiv, Arendal og Torunn Nordbø, daglig leder, Opplysningskontoret for brød og korn og Bernt Bucher Johannessen, HANEN

 • Forskning og formidling av kulinarisk arv. Noen eksempler fra FoodLessons

  Starter kl. 14.00

  Intro og ordstyrer: Annechen Bahr Bugge, prosjektleder FoodLessons, SIFO, OsloMet

  • Epler, festivaler og beskyttede betegnelser – betraktninger fra et feltarbeid. Ingrid Haugsrud og Atle Wehn Hegnes, forskere, SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet
  • Mat, måltider og multisensorisk markedsføring – resultater fra eksperimenter og intervjuer. Arne Sørvig, daglig leder, Stiftelsen Norsk Gastronomi (Bocuse d’Or Norge)
  • Nettsiden "Norsk tradisjonsmat. Matskatter og inspirasjon fra hele Norge". Astrid Seim, organisasjonsrådgiver, Norges Bygdekvinnelag
  • Hvordan har den kulinariske matarven bidratt til økt næringsutvikling og verdiskaping? Eksempler fra Matrute Valdres spesielt og Næringshagene i Norge generelt. Tone Ranheim, bedrifts- og næringsutvikler Valdres Næringshage
  • Sørlandets bakhage – verdt en omvei? Gunnar Saagstuen, Røyland gård/Sørlandets bakhage

  Dagen avsluttes kl. 15.30

Kontakt

Laster inn ...