English version
!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Old Age Social Exclusion: From Data to Age-friendly Policies

Velkommen til digital konferanse om alderdom og sosial ekskludering.

Sosial ekskludering i eldre år er fortsatt et betydelig helsemessig og sosialt problem i Europa, til tross for EUs ambisjon om å redusere antall mennesker som er sosialt ekskludert med 20 millioner innen 2020.

Politikk som hittil har vært ført for aktiv aldring med sikte på å øke sosial inkludering, har vært utilstrekkelig, blant annet på grunn av økt levetid, demografisk aldring og økende digitaliseringsprosesser.

Hovedtema for konferansen er: faktorer som kan forklare sosial ekskludering i eldre år, konsekvensene av sosial ekskludering og analyser av eksisterende politikk. 

Konferansen er organisert av prosjektmedlemmene i AMASE-prosjektet: En flerdimensjonal tilnærming til helsekonsekvenser av sosial ekskludering i eldre år. Prosjektet er finansiert av Norway Grants 2014–2021.

Se programmet og registrer deg (amase-project.eu). Konferansen er gratis. 

Hovedinnledere er professor Thomas Scharf, Population Health Sciences Institute, Newcastle University, UK, og professor Andreas Motel-Klingebiel, Division Ageing and Social Change, Linköping University, Sweden.

Konferansen støttes av Research Institute of the University of Bucharest, NOVA - Oslo Metropolitan University, National Research Institute for Labor & Social Protection og Research Institute for Quality of Life - Romanian Academy.

Les mer om AMASE-prosjektet