KAI-frokost: Er sosialarbeiderne på vei ut av NAV?

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding er ikke nødvendig. Det blir servert enkel frokost.

Rekrutteringspolitikken til lokalkontorene i NAV kan tolkes som at det blir lagt mer vekt på hvordan medarbeiderne utfører arbeidet, enn hvilken utdanningsbakgrunn de har. Hvor viktig er utdanningsbakgrunn for yrkesutøvelsen? Hvilke konsekvenser kan mindre vekt på utdanningstype få for sosialarbeidernes (sosionomene) rolle? Hvordan ser sosialarbeiderne på NAV som arbeidsplass?

Ledes av Ann-Helén Bay, dekan ved SAM (OsloMet) og leder for KAI

Arrangør: Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Har du spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med Anam Javaid: