English version
!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

collage gammel gryte, ferdaskrin, mat

Å spore, skape og gjenskape kulinarisk arv

Internasjonal konferanse som arrangeres av forskningsrådsprosjektene Matkultur i middelalderbyene og FoodLessons - Kulinarisk arv som en ressurs i bygging av «Matnasjonen Norge 2030».

Tilgangen til ressurser, kunnskap og knowhow så vel som sosiale strukturer er med på å forme verdens unike lokale matkulturer. Mat er både multisensorisk og immateriell. Forskere frembringer nå ny kunnskap om fortidens lokale matkulturer. Samtidig fokuserer matverdikjeden på kreativ bruk av fortidens matkultur, og tar matarven inn i fremtiden.

Selv om interessen for mathistorie har økt de seneste årene, er dette fortsatt et lite studert, lite utnyttet og underkommunisert felt. Gjennom denne konferansen vil vi bidra til formidling av ny og verdifull kunnskap, men ikke minst oppfordre til spennende samarbeid og kunnskapsoverføring på tvers av fag. Vi vil skape et møtepunkt for moderne og historiske matstudier ved å samle forskere fra sosiologi, arkeologi, antropologi og historie samt representanter for verdikjeden innen matproduksjon.

Praktisk informasjon

Tid/sted: 5.-6. september 2022, Tøyen Hovedgård

Se de engelske nettsidene våre for program og registrering.

Vi vil følge opp konferansen med utgivelse av en antologi.

Arrangementskomite

Marianne Vedeler, Professor (dr.art), Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Annechen Bahr Bugge, Seniorforsker (dr.polit.), OsloMet – storbyuniversitetet, Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Inger Johanne Lyngø, Forsker (dr.art), OsloMet – storbyuniversitetet, Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Kontakt

Laster inn ...