English version
collage gammel gryte, ferdaskrin, mat

Å spore, skape og gjenskape kulinarisk arv

Invitasjon til å holde innlegg på internasjonal konferanse i 2022, som arrangeres av forskningsrådsprosjektene Matkultur i middelalderbyene og Kulinarisk arv som en ressurs i bygging av «Matnasjonen Norge 2030».

Tilgangen til ressurser, kunnskap og knowhow så vel som sosiale strukturer er med på å forme verdens unike lokale matkulturer. Mat er både multisensorisk og immateriell. Forskere frembringer nå ny kunnskap om fortidens lokale matkulturer. Samtidig fokuserer matverdikjeden på kreativ bruk av fortidens matkultur, og tar matarven inn i fremtiden.

Selv om interessen for mathistorie har økt de seneste årene, er dette fortsatt et lite studert, lite utnyttet og underkommunisert felt. Gjennom denne konferansen vil vi bidra til formidling av ny og verdifull kunnskap, men ikke minst oppfordre til spennende samarbeid og kunnskapsoverføring på tvers av fag. Vi vil skape et møtepunkt for moderne og historiske matstudier ved å samle forskere fra sosiologi, arkeologi, antropologi og historie samt representanter for verdikjeden innen matproduksjon.

Sesjon 1: Historisk matkultur og lokal identitet

Mat og måten vi spiser den på henger tett sammen med lokal identitet og geografi. Sammenhengen mellom tilgangen til ressurser, tradisjon og sosiale strategier skaper en kontinuerlig dynamikk mellom lokal og global matkultur. Denne kraftfulle miksen er ikke statisk, men er i stadig endring gjennom tid og rom.  På hvilken måte har tilgangen til ressurser vært med på å skape lokal matkultur i historisk og forhistorisk tid? Hvilket kildegrunnlag har vi for å forstå historiske mattradisjoner? Denne sesjonen vil fokusere på lokal, historisk matkultur. Vi setter søkelyset på ressurser, mattradisjoner og sosiale tilnærminger til mat, og ønsker velkommen innlegg som fokuserer på ulike tider og steder.

Sesjon 2: Matarv, lokalitet og bærekraftig utvikling 

I 2007 ble ordet "locavore" kåret til årets ord av Oxford American Dictionary. Tre år senere dukket maten opp på UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Å bli skrevet inn på denne listen er en anerkjennelse av at matarv er en global politisk faktor, og viser viktigheten av bevaring av kunnskap og praksis knyttet til matarv. Mat er multisensorisk, og både håndgripelig (ingredienser og matlagingsutstyr) og immateriell (smaker, lukter, oppskrifter og spisetradisjoner). I denne sesjonen skal vi se nærmere på hvordan en revitalisering av kulinarisk arv kan brukes til å nå FNs 17 bærekraftsmål. Gjennom empiriske eksempler, erfaringsbasert gastronomi og multisensoriske elementer vil vi undersøke historiske menyer og praksiser på innovative måter, og inspirere til et bedre samspill mellom tradisjoner og nye impulser. Vi ønsker velkommen innlegg som fokuserer på å skape og gjenskape matarv fra ulike tider og steder.

Sesjon 3: Innovasjon og bærekraft i mat-distribusjons systemer: Fortid, samtid og fremtid

Det moderne agroindustrielle matproduksjons- og distribusjonssystemet som i økende grad har dominert i den vestlige verden blir nå utfordret fra flere kanter. Storskalaproduksjon basert på transnasjonale og kooperative distribusjonsnettverk med sin anonyme næringskjede er ikke lenger regnet som det eneste rette. Politikere, produsenter, mataktivister, kunstnere og andre, forsøker å forme en mer bærekraftig matkultur for vår samtid og for fremtiden basert på lokale ressurser, kunnskap og praksis. I denne sesjonen spør vi: På hvilken måte er fortidens matpraksiser til stede i disse forsøkene? Hvordan kan matarven virke som en nyskapende kraft? Og videre; hva mener vi med lokal matkultur i en historisk og kulturell kontekst? Vi ønsker velkommen bidrag fra forskere innen matstudier, beslutningstakere, produsenter, kunstnere og aktivister.

Invitasjon til å holde innlegg

Vi ønsker forslag til innlegg som bidrar med nye data og tolkninger, metoder og tilnærminger innenfor de tre sesjonene. Innleggene vil være på 25 minutter, med en presentasjon på maks. 20 minutter etterfulgt av 5 minutter til diskusjon. Nye prosjekter og studenter oppfordres spesielt til å delta. Send inn et sammendrag på maks. 200 ord til marianne.vedeler@khm.uio.no Oppgi gjerne hvilken sesjon du ønsker å bidra innenfor. Godkjente innlegg vil bli annonsert senest 30 april.

Praktisk informasjon

Tid/sted: 5-6 September 2022, Universitetet i Oslo

Endelig program og registrering vil bli tilgjengelig på hjemmesidene til FOODIMPACT og FoodLessons i mai.

Vi vil følge opp konferansen med utgivelse av en antologi.

Merk

Tidsfrist for forslag til innlegg: 1. mars

Tidsfrist for registrering til konferansen: 1. august 

Arrangementskomite

Marianne Vedeler, Professor (dr.art), Kulturhistorisk museum, Universitetet I Oslo

Annechen Bahr Bugge, Seniorforsker (dr.polit.), OsloMet – storbyuniversitetet, Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Inger Johanne Lyngø, Forsker (dr.art), OsloMet – storbyuniversitetet, Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

 

Kontakt

Laster inn ...