Stine Bernitz er ny professor i jordmorfag

OsloMet har fått sin fjerde professor i jordmorfag. Velkommen til festseminar.

OsloMet har fått sin fjerde professor i jordmorfag og markerer det med et festseminar. I tillegg til at Stine vil holde en spennende forelesning, vil professor emeritus og fødselslege Pål Øian komme med betraktninger om hva akademiseringen av jordmorfaget har betydd, og professor Ellen Blix vil presentere et historisk tilbakeblikk på jordmorfaget. Det vil bli hilsener til Stine og sist, men ikke minst, vil dekan ved Fakultet for helsevitenskap holde en tale.

Program

Kontakt

Laster inn ...