Illustrasjonsfoto: Dame med barn i park

Storbykonferansen 2021: Byens krise(r)

Globale kriser, både dem som rammer brått og uventet og de som gradvis kommer snikende, utfordrer hvordan vi organiserer og lever i byer.

Dagens byer anses å ha en helt sentral rolle i å takle kriser av forskjellige typer. Begrenset forskning og få konferanser har imidlertid undersøkt hvordan eksisterende kriser skal håndteres.

På årets Storbykonferanse setter vi de mange krisene som påvirker dagens byer i sentrum. Årets konferanse søker å konkretisere konsekvensene av eksisterende kriser for byene. Vi åpner for å utforske hvordan én type krise blir forsterket av andre former for kriser, og hvordan komplekse, konfliktfylte og kollektive kriser kan håndteres på tvers av aktører og skalaer.

Konferansen søker også å utforske mulighetene som kriser gir for nytenking og ombygging av byer. Hvordan kan vi nå handle for å sikre at vi bruker dagens mangfoldige kriser som muligheter for å forbedre fremtidige byrom?