English version
en glassfasade med grønne trær som speiler seg i glasset

Storbykonferansen 2023: Urbane framtider

Er målene om bærekraftige byer oppnåelige?

Byer er spydspisser innen bærekraftig utvikling. Byene er sosialt og kulturelt mangfoldige, men det er også der segregeringen og klassedelingen er tydeligst. Byene troner høyest på CO2-utslipp, men det er også der innsatser for reduksjon av utslippene har størst effekt.

Byer gir anledning til innovasjon og nytenking og til å samle ny kunnskap om bybruk, opplevelser og holdninger, men slike store datamengder kan også brukes til å manipulere og kontrollere.

Hvordan kan nye datatyper bidra til å gjøre byen mer inkluderende og mer demokratisk?

Vi inviterer deg til å stille spørsmål ved om ideen om en bærekraftig byutvikling faktisk er oppnåelig, gitt de spenningene som ligger i bærekraftsdimensjonene.

Hvordan skal vi klare å forene høye bærekrafts-ambisjoner med inkludering og rettferdighet?

Les mer om tema, tracks og programmet på Storbykonferansen.no.

 • Program

  • Torsdag 26. oktober

   • 08:30 – 09:00 Kaffe og registrering
   • 09:00 – 09:15 Velkommen v/Geir Heierstad, direktør for By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet
   • 09:15 – 09:45 Key note: Diversifying the understandings of the compact city v/Per Gunnar Røe, professor, UiO
   • 09:45 – 10:00 Kort pause
   • 10:00 – 12:00 Parallelle sesjoner – track 1-4
   • 12:00 – 13:00 Lunch
   • 13:00 – 15:30 Parallelle sesjoner forts.
   • 15:30 – 15:45 Kort pause
   • 15:45 – 17:30 Key notes: Urban shapes – how to design a city that is accessible for all v/Olivier Bonin, Université Gustave Eiffel og Community co-created urban design – with a little digital help v/Wendy Tan, associate professor, Høgskulen på Vestlandet.
   • 17:30 Mat og drikke hos NIBR (kun for påmeldte).
  • Fredag 27. oktober

   • 08:30 – 09:00 Kaffe
   • 09:00 – 11:00 Key notes: Institutional investors & the City v/Stanimira Milcheva, professor, UCL og Offshore ownership of real estate – a growing factor in the urban environment v/Annette Alstadsæter, professor NMBU
   • 11:00 – 12:00 Parallelle sesjoner – track 1-4 (forts)
   • 12:00 – 13:00 Lunsj
   • 13:00 – 14:30 Key notes: CO2 emission targets: What consequences does the objective of CO2 neutral cites hold for urban governance? Objectives, dilemmas, methods and instruments. v/Gro Sandkjær Hanssen, seniorforsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, og professsor 2 NMBU, og A global perspective on sustainable and just urban development v/Marianne Millstein, seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet og Aina Landsverk Hagen, seniorforsker AFI, OsloMet.
   • 14:30 – 14:45 Avsluttende bemerkninger v/Geir Heierstad, NIBR.
   • Friday drinks!
 • Foredragsholdere

Kontakt

Laster inn ...