Storbyskole- og mangfoldskonferanse

Mangfold er en av OsloMet – storbyuniversitetet sine kjerneverdier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved universitetet er landets største utdanningsinstitusjon for yrkesfaglærere. Vår forskergruppe ved instituttet er opptatt av fag- og yrkesopplæring i møtet mellom storbyskolen og mangfold. En sentral utfordring er hvordan vi skal få til dette møtet på en best mulig måte for elevene og lærlingene.

Mangfoldsbegrepet vi støtter oss til kan knyttes til et elevperspektiv som kjønn, identitet, etnisitet og læreforutsetninger. Videre kan begrepet anvendes i et systemperspektiv og utdanningsperspektiv og vil da omfatte tematikker som flerfaglighet, danning, literacy, bærekraft og flerkulturalitet.

I den forbindelse arrangerer vi Storbyskole- og mangfoldskonferanse. Målgruppen for konferansen er lærere på yrkesfaglige program og andre innenfor fag- og yrkesopplæringsfeltet.

Meld deg på konferansen her. Påmeldingsfrist: 1. desember.

Program

09.30-10.00: Registrering og kaffe.

10.00-11.00: Ingvil Bjordal, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, Segregering og sosial urettferdighet i Osloskolen. Rom: P46 Clara Holst hus: Athene 1, Karen Grude Kohts auditorium

11.15-12.00:  Parallellsesjon 1

- Tatjana Almåsbakk og Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Alle lærere er språklærere, rom PA 311
- Anne-Karin Larsen, Relasjonsbygging og motivasjon på en alternativ læringsarena, rom PA314

12.00-12.15:   Pause  

12.15-13.00:   Parallellsesjon 2     

- Sidsel Sandtrøen og Karine Sand Gjersøe, Læringsrommets betydning for læring. Med eksempler fra future classroom labratory, rom PA 311 
- Børge Skåland, Mikroaggresjon og latent vold mot lærere i skolehverdagen, Rom PA 314.

13.00–13.30: Lunsj.

13.30-14.15:  Parallellsesjon 3

- Veerle Garrels, Elevmedvirkning i spesialundervisning, Rom PA311.
- Øyvind Laundal, Nye tiltak i frafallsforebygging, rom PA314.

14.15-15.00:  Parallellsesjon 4

- Sigrun Saur Stiklestad, Et skeivt blikk på mangfoldsbegrepet, rom PA 311. 
- Lars Gjelstad, Ungdomskultur og yrkesidentitet i et mangfoldsperspektiv, rom PA 314

15.00-15.15:   Pause

15.15-16.00: Henrik Syse, filosof, forfatter, foredragsholder og forsker, Mangfold og identitet: Etiske utfordringer, rom: Athene 1 

 

Velkommen!