Strategier for mestring – Veiledning av nyutdannede lærere

Hvordan støtte nyutdannede barnehagelærere og lærere i å mestre arbeidet det første året i yrket.

Hvilken rolle spiller det emosjonelle aspektet ved erfaringer når du utøver yrket ditt som nyutdannet? Mette Helleve gir oss et innblikk i dette, før du kan velge mellom tre spennende workshop hvor du lærer om forskjellige metoder og perspektiver i veiledningssamtaler. 

Målgruppe

Veiledere av nyutdannede i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring.

Program

Kaffe og frukt tilgjengelig fra 11.45

Veiledning for nyutdannede

Prosjektgruppen med ansvar for veiledning av nyutdannede inviterer veiledere for nyutdannede til fagseminar. Veiledning for nyutdannede lærere skal bidra til å skape en overgang mellom utdanning og yrke som både ivaretar og utfordrer nyutdannede i utøvelsen av læreryrket.

Påmelding

Påmelding via nettskjema (nettskjema.no) innen 12. mai 2022.

Kontakt

Laster inn ...