!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Struktur rundt veiledning for nyansatte barnehagelærere - digitalt fagseminar for styrere i barnehagen

Velkommen til fagseminar med fokus på struktur i veiledning.

Ledere har en sentral rolle i arbeidet med å legge til rette for de nyutdannedes deltakelse i veiledningstilbud og i inkludering av de nyutdannede i profesjonsfellesskapet på arbeidsplassen. Prosjektgruppen med ansvar for veiledning av nyutdannede barnehagelærere på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) inviterer til fagseminar med fokus på struktur i veiledning. 

Fagseminaret gjennomføres digitalt på Zoom. Meld deg på og du vil få tilsendt lenke til Zoom-arrangementet i forkant av seminaret. 

Webinaret vil veksle mellom korte forelesninger og erfaringsutveksling hvor blant annet styrerens rolle vil bli drøftet.  

Tema for dagen:

Målgruppe

Styrere som har ansatt nyutdannede barnehagelæreregram.

Seminaransvarlig

Laster inn ...