English version

STUD-ENT informasjonsmøte

Har du en idé som du vil realisere, men trenger støtte? Forskningsrådet deler ut opptil 1 million kroner til master- og ph.d.-studenter som har de beste forretningsidéene.

STUD-ENT er en nasjonal konkurransearena hvor studenter, nyutdannede masterkandidater og Ph.d.-studenter, i samarbeid med et universitet, kan søke om å få økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- eller forskningsbaserte forretningsideer. Det stilles ikke krav til at du må studere eller ha studert ved universitetet du søker STUD-ENT sammen med.  

2. desember kl 13 avholdes informasjonsmøte om STUD-ENT. Det blir en informasjon om søknadsprosessen og om støttetjenestene til OsloMet. Gründergarasjen vil orientere om sitt tilbud for OsloMets studenter. Tidligere vinnere av STUD-ENT kommer for å fortelle om sine prosjekter og deres søknadsprosess.  Lenke til Zoom-møte sendes ut til alle påmeldte deltakere. 

På slutten av møte vil det bli mulig å diskutere eget prosjekt med STUD-ENT-kontakten.

Krav for å søke om midler

Prosjektleder må ha, eller ha hatt, tilknytning til et masterprogram, et seksårig profesjonsstudium eller en ph.d.-utdanning. Prosjektleder kan være under utdanning eller ha fullført utdanningen (mottatt vitnemål) tidligst 12 måneder før søknadsfristen.

Er du student under utdanning på følgende nivå må du:

Krav til kjerneteamet

I søknaden må du beskrive et kjerneteam bestående av studenter, det vil si prosjektleder og andre studenter på bachelor-, master-, profesjons- eller ph.d.-nivå, herunder også nyutdannede master-, profesjons- og ph.d.-studenter som har mottatt vitnemålet tidligst 12 måneder før søknadsfristen.

 

Mer informasjon om Forskningsrådets STUD-ENT program (Forskningsrådet)

 • Program

  • Velkommen
  • Introduksjon til STUD-ENT
  • Informasjon om OsloMets støttetjenester
  • Gründergarasjen
  • Erfaringer fra tidligere vinnere
  • Eventuelle spørsmål om egne prosjekter

Kontakt

Laster inn ...