Studer smart-uka

Få hjelp til oppgaveskriving og eksamensforberedelser - delta på Studer smart-uka i mars!

I Studer smart-uka kan du delta på nyttige og inspirerende digitale kurs og forelesninger - alle kursene strømmes via Zoom.  
NB! Endringer kan forekomme.

Følg lenkene for påmelding og mer informasjon om kursene.

Tirsdag 23. mars

Onsdag 24. mars

Torsdag 25. mars

Studer smart-uka arrangeres av Universitetsbiblioteket på OsloMet.