Styrk deg for en god alderdom

I anledning den 7. norske kongressen i aldersforskning har vi gleden av å invitere til kveldsmøte.

Program

Velkommen til åpent kveldsmøte. Møtet er gratis og åpent for alle.

Programmet består av populærvitenskapelige innlegg med tips når det gjelder hukommelsestrening, riktig legemiddelbruk og hvordan holde seg på bena. I tillegg kommer Sissel Gran og forteller om opplevelser av egen aldring. Møtet avsluttes med en debatt ledet av professor i geriatri Anette Hylen Ranhoff.

Oppreist og oppegående

Maria Bjerk er fysioterapeut og knyttet til forskergruppa Aldring, helse og velferd ved OsloMet som stipendiat i helsevitenskap. Innenfor doktorgradsprosjektet sitt har hun innført og evaluert et fallforebyggingsprogram for hjemmeboende eldre.

God hukommelse gjennom livet

Andreas Engvig er lege ved Oslo Universitetssykehus og er under spesialisering i geriatri. Temaet for doktorgraden hans er hukommelsestrening og for tiden skriver han en bok om hva vi kan gjøre for å holde hukommelsen vedlike.

Riktig legemiddelbruk

Kirsten K. Viktil har doktorgrad i klinisk farmasi fra Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke jobbet som klinisk farmasøyt ved Diakonhjemmet Sykehus. Som ansatt ved Farmasøytisk institutt, UiO har hun vært sentral i å etablere og bygge opp den
kliniske farmasiutdanningen.

Inni er vi alltid unge

Sissel Gran er psykologspesialist med privatpraksis i Oslo. Hun har mange års erfaring fra rusbehandling og psykisk helsevern og arbeider i dag som parterapeut, foredragsholder og skribent. Tidligere i år ga hun ut boken Inni er vi alltid unge, en bok om aldring og alderdom.

Arrangører og samarbeidspartnere

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Aldring og helse - nasjonal kompetansetjeneste, Norsk selskap for aldersforskning og OsloMet.

Den sjuende norske kongress i aldersforskning 24.-25. oktober 2019