!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Teknologi og innovasjon i utdanning - strategisk FoU på OsloMet

På seminaret presenteres resultatene av samarbeidsprosjektet "Didaktikk for teknologi, design og innovasjon" ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Prosjektet har resultert i både forskningsartikler og ny praksis i utdanning av ingeniører, designere og faglærere. Vi ønsker også å vise noe av det som foregår "bak scenen" - om forskningsbasert undervisning i praktiske fag.

Program

 • Åpning av seminaret

  Åpning ved dekan Carl Christian Thodesen på Fakultet for teknologi, kunst og design.

 • Utdanning for ny praksis - teknologi, design og bærekraft på tvers

  Nye typer utdanningssamarbeid på tvers av ulike fag og tradisjoner har stått sentralt i prosjektet "Didaktikk for teknologi, design og innovasjon" (2016-2021). Forskningen på utdanning av ingeniører, designere og faglærere i design, kunst og håndverk har bidratt til økt innsikt i utdanningenes kultur og kompetanse. Ny teknologi har ført til flere typer samarbeid i verksteder og samarbeid om vitenskapelige artikler i to temanummer i FormAkademisk. En planlagt opprettelse av et nytt tverrfaglig PhD- studium i "Innovasjon for bærekraft" på OsloMet i 2022 viser behovet for denne type forskning.

  Liv Merete Nielsen og Arild Berg

 • Aktiv læring med Makerspace

  I et skaperverksted, eller Makerspace, kan studenter og forskere lære gjennom prøving og feiling. De kan produsere alt fra enkle artefakter til avanserte prototyper og slik reflektere over bærekraftige løsninger. OsloMet har satset strategisk på Makerspace og teknologirike lokaler tilrettelagt for samarbeid på tvers. Det gjøres gjennom et Diku-finansiert prosjekt og gjennom eksternt samarbeid med andre aktører, som Vitensenteret ved Teknisk museum.

  Peter Haakonsen, Marius Lysebo, Evin Güler, Janne Beate Reitan, Rannei Solbak Simonsen

 • FlexiDig - fleksibelt digitalt klasserom

  Med utgangspunkt i en kostnadseffektiv opprettelse av deltidsstudiet i master i design, kunst og håndverk, ble den hybride løsningen FlexiDig utviklet. Opptak av forelesninger og dialog med heltidsstudenter blir delt med deltidsstudenter og kombinert med samlinger. FlexiDig vektlegger bruk av enkle teknologiske løsninger og benyttes både i utdanningen av lærere og ingeniører.

  Janne Beate Reitan og Arnab Chaudhuri

 • Velferd og helseteknologi

  Gjennom et internasjonalt samarbeid har vi på OsloMet utforsket hvordan 3D-print kan bidra til unik og universell design av hjelpemidler for pasienter. Oppmuntret av resultatene har vi etablert et forskningsmiljø der design, samfunnsvitenskap og teknologi bidrar til å utvikle nye metoder for smarte velferdsprodukter og tjenester. Vi styrker læringsmiljøet som forbereder studentene på nyskapende og tverrfaglige tilnærminger i arbeidslivet.

  Nenad Pavel

 • Simulasjoner i planlegging av bygg: Fra grunnskole til universitet

  Teknologi kan endre undervisning. Det kan muliggjøre samhandling og forståelse. Opprettelsen av "Little Big Room" ved ingeniørutdanningen ved OsloMet har muliggjort avanserte simulasjoner i planleggingen av bygg. Ved Ener ungdomsskole tar elevene i bruk enkle VR-briller i papp for å utforske hvordan deres planlagte gjestehus på et lokalt økotun fungerer i praksis. Fra universitet- til grunnskoleutdanning er fellesnevneren teknologi som verktøy for kritisk refleksjon og forbedring mens prosjektene enda er på tegnebrettet.

  Ingri Strand, Ernst E. Hempel og Eva Lutnæs

 • Avsluttende kommentar og veien videre

  Ved Liv Merete Nielsen og Arild Berg

Med forbehold om endringer i programmet. Seminaret er gratis. 

Husk å registrere deg (gul knapp øverst på siden). Du vil få tilsendt Zoom-lenke på e-post mandag morgen.

Les mer i temanumrene i FormAkademisk – forskningstidsskrift for design og designdidaktikk: