!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Bilde av Barcode i Oslo under utbygging.

Tillitsreformer og tillitsbasert styring og ledelse: hva kan vi lære av Oslo kommune?

Oslo kommunes arbeid med tillitsbasert styring og ledelse har i praksis virket som en pilot for mange andre organisasjoners og mye av regjeringens arbeid med tillitsreformer. Så hva kan læres?

Arbeidsforskningsinstituttet og Handelshøyskolen ved OsloMet har i samarbeid med Oslo kommune, Aarhus Universitet og Aarhus kommuner og med støtte fra Norges Forskningsråd gjennomført det fireårige forskningsprosjektet Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education, som har studert tillitsreformer og tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune og Aarhus kommune. 

Tillitsreformene oppstod i Danmark i 2011, og har siden spredd seg til de tre skandinaviske landene. Oslo kommune har arbeidet med tillitsreformer siden 2015 og innførte tillit som grunnleggende prinsipp for styring og ledelse i 2017. Oslo kommunes arbeid med tillitsbasert styring og ledelse har i praksis virket som en pilot for mange andre organisasjoners og mye av regjeringens arbeid med tillitsreformer.

Formål og innhold

Denne konferansen skal formidle erfaringer fra Oslo kommune og andre offentlige organisasjoners arbeid med tillitsreformer. Konferansen vil svare på spørsmål som:

Program

Det vil bli innlegg fra: 

Arrangementet er gratis og det vil bli servert kaffe og te. Programmet starter med kaffe og mingling fra klokken 14.00-14.15.

Mye av kunnskapen fra forskningsprosjektet om tillitsreformene i Skandinavia og innføringen av mer tillitsbasert styring og ledelse i Oslo og Aarhus kommune, er formidlet i boka «Tillitsreformer og tillitsbasert styring og ledelse» (fagbokforlaget.no), nylig utgitt av Fagbokforlaget. Boka kan kjøpes på konferansen.

Kontakt

Laster inn ...