Tolkens dag på OsloMet

På Tolkens dag retter vi oppmerksomheten mot tolkens viktige rolle i dagens samfunn, og tolkens betydning for OsloMet som profesjonsuniversitet.

Tolken gjør det mulig å kommunisere til tross for språkbarrierer. De fleste profesjonsutøvere opplever språkbarrierer daglig. OsloMet utdanner en rekke ulike framtidige profesjonsutøvere; alt fra barnevernspedagoger, lærere, sykepleiere, fysioterapeuter til vernepleiere. For alle disse er kjennskap til tolkens funksjon og tolking helt avgjørende. På den måten sikrer vi at samfunnet kan tilby likeverdige tjenester. 

Tolkens dag er en anledning til å bli kjent med ulike aktører som arbeider med å utvikle og fremme forståelse og kunnskap om tolkens viktige samfunnsoppgave. Det er en unik mulighet til å få innsikt i hva du kan gjøre for å bedre forståelsen og samarbeidet med tolker rundt om i landet.

I tillegg til det faglige programmet som foregår i Athene 1 og 2 i Pilestredet 46, møter du studenter fra tolkeutdanningene og studenter fra andre profesjonsutdanninger i forskjellige bygg på campus. De står klar med alt fra quiz og rollespill til en hyggelig prat.

Tolkens dag er en møteplass for studenter ved ulike profesjonsutdanninger, tolker, tolkebrukere og andre samarbeidspartnere.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og krever ingen påmelding.

Vel møtt!

Program

Med forbehold om endringer.

Alle innlegg vil bli tegnspråktolket.

09.30 – 10.00: En morgenprat over en kaffekopp

10.00 – 10.15: Rektor Curt Rice åpner den første Tolkens dag på OsloMet

10.15 – 10.20: Velkommen. Ved instituttleder Hilde Arntsen, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning

10.20-10.40: En dans for tre - hvorfor tolkens dag? Ved professor Hanne Skaaden, seksjon for tolkeutdanning og førsteamanuensis Hilde Haualand,  seksjon for tegnspråk og tolking, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning

10.50-11.10: Hvordan kan jeg vite at tolken er kvalifisert? Om nytt Nasjonalt tolkeregister. Ved Hanne Løfsnes, seksjonsleder og Janne Skovgaard Bjotveit, seniorrådgiver i Tolkeseksjonen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

11.10-11.20: Benstrekk

11.20-11.40: «Men hva med tolken?» Hvordan forstå og forebygge psykiske belastninger i tolkeyrket. Ved psykolog/prosjektleder Ragna Rygh Svela og rådgiver Tetyana Tkachenko, Tolkesentralen, Oslo Universitetssykehus

11.40-12.30:  Stands og andre aktiviteter (Pilestredet 46, foajé) 

12.30-15.30: ForskningsPopUp – forskningsgruppen Tolking, språk og kommunikasjon ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, Jessica Pedersen Belisle Hansen. 

Stands i foajéen i Pilestredet 46

Du møter blant annet:

Studentdrevne aktiviteter over hele campus

I ulike bygninger ved OsloMet blir det aktiviteter drevet av studenter fra tolkeutdanningene. Aktivitetene er spesielt rettet mot studenter fra andre profesjonsutdanninger, for eksempel sykepleier-, barnevern- og lærerutdanninger.

Se også

Arrangement på Facebook - Tolkens dag på OsloMet (facebook.com)