English version
Screenshot av mange mennesker samlet på videokonferanse.

Tolkens dag

Onsdag 30. september arrangerer tolkeutdanningene ved OsloMet - storbyuniversitetet Tolkens dag. Tolkens dag er OsloMet sin egen markering av en større internasjonal feiring - FNs internasjonale dag for tolking og oversettelse.

Foto: Andrey Popov/Mostphotos

Årets tema er «Tjenesteyting via tolk – når du må skjerme deg». Temaet er sterkt preget av dagens situasjon der yrkesutøvelse for mange plutselig har endret seg til å bli del- eller heldigital. Hvordan profesjonsutøvere opplever å yte tjenester via skjerm og hvordan dette påvirker kommunikasjonen både med og uten tolk, er noen av temaene som bringes frem denne dagen. I tillegg vil internasjonale forskere gi oss innblikk i ny forskning på tolkefeltet.

Alle innlegg vil bli tegnspråktolket.

Zoom-lenker vil bli lagt ut på denne nettsiden kort tid i forkant av arrangementet.

Program

Med forbehold om endringer.

09.45 - 10.00 Formell åpning 

10.00 - 11.00 Jemina Napier: Interpreting is interpreting: Towards more cross-fertilization between spoken & signed language interpreters.

Foredraget vil bli holdt på engelsk. Det vil bli mulighet til å poste spørsmål og disse vil bli besvart etter en kort pause.

11.15 - 12.15 Ester De Boe : Remote interpreting in health care settings: a threat to successful communication?

Foredraget vil bli holdt på engelsk. Det vil bli mulighet til å poste spørsmål og disse vil bli besvart etter en kort pause.

12.30 - 13.30 Eloisa Monteoliva: Promoting research-informed practice and training & practice-informed research through cooperation between interpreting researchers and police forces.

Foredraget vil bli holdt på engelsk. Det vil bli mulighet til å poste spørsmål og disse vil bli besvart etter en kort pause.

13.30 - 14.00 Pause / break

14.00 - 15.30 Parallelle workshop 

Tolkeutdanning via skjerm – perspektiver fra utdannere og studenter 
Innledere:  
Marthe Ødegård Olsen, universitetslektor, OsloMet 
Merete Sandem – tidligere tegnspråktolkstudent, OsloMet 
Ionut Burchi, student, Tolking i offentlig sektor, OsloMet 

Profesjonsutøvelse via skjerm 
Innledere:  
Ragna Rygh Svela, psykologspesialist og prosjektleder, Tolkesentralen. Oslo Universitetssykehus (OUS)
Maria Kim Espeland, statsuatorisert tolk i russisk og bulgarsk. frilans
Heidi Holm Tegnspråktolk og fagansvarlig ved NAV Hordaland 

Barn, digital kommunikasjon og oversettelse 
Innledere:  
Line Zahl Kvakland, prosjektleder, Utlendingsdirektoratet (UDI)  
Amina Sarbaz, tolk i pashto og dari, frilans
 

Kontakt

Laster inn ...