Tolkens dag

Onsdag 29. september arrangerer tolkeutdanningene ved OsloMet - storbyuniversitetet Tolkens dag. I år ønsker vi å sette søkelys på den nylig vedtatte tolkeloven, som har stor betydning for tolkeprofesjonen og tolkeutdanningen.

Vi skal feire tolkeyrket som profesjon og se på hvilke utfordringer og muligheter som ligger i den nye tolkeloven for de forskjellige aktørene.

Dagen rettes mot både tolker og tolkebrukere og alle som brenner for fagfeltet tolking i offentlig sektor.

Arrangementet er åpnet for alle og krever ingen påmelding.

Arrangementet blir tegnspråktolket og strømmet (lenke til strømming kommer her).

Velkommen.

Program

Med forbehold om endringer.

Kontakt

Laster inn ...