Tolkens dag 2022 – Tolking og bærekraft

Tolkens dag er OsloMet sin markering av en større internasjonal feiring – FNs internasjonale dag for tolking og oversettelse. Arrangementet er åpent for alle som er interessert i temaet tolking og oversettelse.

Årets tema er tolking og FNs bærekraftsmål (fn.no). Med dette ønsker vi å sette bærekraft på agendaen, og begynne en samtale om hvordan tolking og oversettelse kan sees i sammenheng med FNs bærekraftsmål. 

Hva er sammenhengen mellom tolking og bærekraft? Hvordan kan vi fremme betydningen av god kommunikasjon og gode tolketjenester for å oppnå bærekraftsmålene? 

Vi vil gjerne invitere alle som er interessert i tolking og bærekraft til å tenke høyt sammen med oss om bærekraftsmålenes betydning for aktører innen feltet tolking og oversettelse. Temaer som vi vil berøre er blant annet rettsikkerhet og likeverd i møte med offentlige tjenester, tolking i krig og kriser, tolkenes arbeidsforhold og hvordan vi kan sikre en bærekraftig profesjonsutvikling. I pausen vil det bli tid til å mingle og bli kjent med andre aktører på feltet. Ikke minst vil dagen være en anledning til å få mer innsikt i og forståelse for FNs bærekraftmål.

For at vi skal vite cirka hvor mange som kommer, ber vi om at du melder deg på arrangementet via dette skjemaet (nettskjema.no)

Det vil bli servert kaffe og te og noen bærekraftige munnfuller. Det er muligheter for å kjøpe seg lunsj i en av OsloMets mange cafeer eller kantiner.

Arrangementet vil bli streamet for dem som ikke har anledning til å møte fysisk. Lenken blir publisert her. Det kreves ingen påmelding for å delta digitalt.  

Arrangementet vil bli tegnspråktolket.

Program

09.30-10.00: Registrering og kaffe med stands.

Innledning til temaet: Tolking og bærekraft.

10.45-11.00: Pause/kaffepåfyll

Del 1. Tolking, rettsikkerhet og likeverd – nasjonale rammeverk.

12.00-13.00 Pause med stands.

Del 2. Tolking i krig og kriser – Hva har vi lært?

13.50-14.00 Pause/kaffepåfyll

Del 3. Tolkenes arbeidsforhold og hvordan sikre en bærekraftig profesjonsutvikling?

15.15-15.30 Oppsummering av dagen og veien videre – Hvordan kan feltet samarbeide for å nå målene?

Kontakt

Laster inn ...

Se også

Arrangementet på Facebook: Tolkens dag 2022 - Tolking og bærekraft (facebook.com).