Tolkens dag 2022

Tolkeutdanningene ved OsloMet – storbyuniversitetet inviterer til Tolkens dag. Dette er OsloMet sin egen markering av en større internasjonal feiring – FNs internasjonale dag for tolking og oversettelse. Arrangementet er åpent for alle som er interessert i temaet tolking og oversettelse.

Årets tema vil være tolking og bærekraft. Vi vil sette fokus på hvordan og på hvilken måte tolking er relatert til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. 

Mer informasjon og program kommer. 

Kontakt

Laster inn ...