Tolkens dag 2023

Invitasjon til å presentere på Tolkens dag 2023 på OsloMet – storbyuniversitetet.

Tolkens dag er OsloMet sin markering av en større internasjonal feiring – FNs internasjonale dag for tolking og oversettelse.

Arrangementet er åpent for alle som er interessert i temaet tolking og oversettelse.

Tolkens dag i år er viet til BA studenters bacheloroppgaver fra studiene Bachelor i tegnspråk og tolking og Bachelor i tolking i offentlig sektor.

Kollegaer som har tatt sine utdanninger ved HVL og NTNU er også velkomne til å bidra. 

Du får 15 minutters taletid og 5 minutter til spørsmål og kommentarer. 

Send inn en kort sammenfatning/abstract på 150 til 200 ord der du beskriver problemstilling, metode og funn. Opplys om årstall du leverte, institusjon og ditt navn. 

Send til Randi Havnen
Frist: 12. juni 2023 

Del gjerne denne lenken i ditt nettverk.

Kontakt

Laster inn ...