!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Logobilde for Trygdeforskningsseminaret 2021

Trygdeforskningsseminaret 2021

NOVA og SSB ønsker velkommen til årets trygdeforskningsseminar med plenumsforedrag, parallellsesjoner og debatt.

Trygdeforskningsseminaret er kanskje det viktigste tverrfaglige møtestedet for forskere med interesse for arbeid, velferd og trygd i Norge. Det er også en arena hvor forskere, praktikere og forvaltning møtes.

Blant spørsmålene vi tar opp på årets seminar er:

 • PROGRAM

  Torsdag 2. desember

  09.30–10.00
  Registrering m/kaffe

  10.00–10.15
  Åpning av seminaret v/Guro Ødegård, direktør ved NOVA, OsloMet

  10.15–11.45:

  Plenum 1: Varm favn? Rettssikkerhet i et arbeidsorientert trygdesystem 

  Ingunn Ikdahl, Det juridiske fakultet, UiO
  Julia Köhler Olsen, Insitutt for sosialfag, OsloMet

  12.00–13.00 Lunsj

  13.00–14.30:

  Plenum 2: Bør vi tenke nytt om trygd og sysselsetting etter korona?

  Kalle Moene, Økonomisk institutt, UiO: Den virkelige delingsøkonomien: målrettede argumenter for universell grunninntekt
  Steinar Holden, Økonomiske institutt, UiO: Hvordan kan vi øke sysselsettingen?

  14.50–16.10
  Parallelle sesjoner

  • Arbeidsavklaringspenger, aktivitet og arbeid

   Rom: Nordengen

   1. En effektevaluering av regelendringer for unge mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) (Hernæs og Røgeberg)
   2. Har nytt AAP regelverk påvirket hvor raskt mottakerne kommer i aktivitet? (Myhre og Kann)
   3. Midlertidige helserelaterte ytelser til unge – har vi misforstått utviklingen? (Kann og Grønlien)
  • Helse og arbeidsinkludering

   Rom: Ibsen

   1. Disabled people’s stable labour market attachments: A sequence analysis of employment trajectories. (Ballo og Alecu)
   2. Work inclusion and social inequality: Work retention trends among cancer survivors in four Nordic countries, 1996-2017. (van der Wel)
   3. Arbeidsgivers sykdomsforståelse og håndtering av lettere psykiske lidelser hos egne ansatte og jobbsøkere. (Kolstad)
   4. How do the welfare state and legislations impact employers’ disability discrimination? (Vedeler og Ugreninov)
  • Arbeid og pensjon

   Rom: Amundsen

   1. Reform av AFP-ordningen. (Fredriksen og Stølen)
   2. Støtte til omfordelingsmekanismer i alderpensjonen: er det et kjønnsgap? (Grødem og Kitterød)
   3. Sparer norske husholdninger mer på egenhånd hvis pensjonsformuen reduseres. (Kruse og Halvorsen)

  16.30–17.50
  Parallelle sesjoner

  • Uføretrygd og arbeid

   Rom: Nordengen

   1. Disability pension trajectories of young Norwegian adults: medicalisation of mental health and labour market challenges. (Wittlund, Mykletun og Lorentzen)
   2. Mulig samfunnsgevinst av arbeid fremfor uføretrygd. (Lamøy og Myhre)
   3. Hvordan burde uføretrygd avkortes mot arbeidsinntekt? (Myhre)
  • Utdanning, drop-out og NEETs

   Rom: Ibsen

   1. Consequences of drop-out from upper secondary education (Bratberg, Monstad og Steskal)
   2. Enduring stability in changing times. Complexity and de-standardization of young adult’s labor market attachment trajectories across 19 complete birth cohorts. (Heglum)
   3. Utdanningsoppnåelse blant ungdom med funksjonsnedsettelser: hvilken betydning har sosioøkonomisk bakgrunn? (Brekke, Ugreninov og Alecu)
  • Mental helse og arbeid

   Rom: Amundsen

   1. Predictors of turnover intentions of IPS employment specialists. (Butenko og Mykletun)
   2. School-to-work transitions and the role of mental health disorders. (Jensen)
   3. Does the IPS have merit to reduce disability rates? (Sandtorv mfl.)

  18.00 Velkomstdrikke og middag i Ordførersalen, Høyres hus

  Fredag 3. desember

  09.00–11.00
  Parallelle sesjoner  

  • Lansering av temanummer om diskriminering i Søkelys på arbeidslivet

   Rom: Nordengen

   Diskriminering i arbeidslivet

   09.00 Velkommen v/redaktørene 

   09.05
   Forbigående fenomen eller permanent virkelighet? Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet på tvers av tid, sted og generasjoner. 
   v/Arnfinn H. Midtbøen, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
    
   09.25
   Gjennom nåløyene. Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter
   v/ Mathilde Bjørnset, doktorgradsstipendiat, NOVA, OsloMet
    
   09.45
   Norskprøven: god løsning eller feil problembeskrivelse? 
   v/ Nora Valen, tidligere forskningsassistent, Fafo og Marianne Takvam Kindt, forsker, NIFU
    
   10:05 Kommentarer ved

   • Lars Kolberg, fagdirektør for arbeidsliv, Likestillings- og diskrimineringsombudet
   • Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør, Avdeling arbeidsliv, NHO
   • Synnøve Konglevoll, spesialrådgiver, Samfunnspolitisk avdeling, LO

   10.45 Spørsmål og svar

   11.00 Slutt
    

  • Aktivitetsplikt og bakkebyråkrater

   Rom: Ibsen

   1. The links between deservingness perceptions and social obligation orientations: a study of Norwegian street-level bureaucrats. (Sadeghi, Alecu og Terum)
   2. Implementeringen av Supported Employment for unge i NAV – profesjonalisering av aktiveringsarbeidet? (Gjersøe og Strand)
   3. Activating young welfare recipients (E.S. Dahl)
   4. Making Activation for Young Welfare Recipients Mandatory (E.S. Dahl og Hernæs)
  • Sykefravær, helse og arbeid

   Rom: Amundsen

   1. Constructing and validating an Occupational Mechanical Job Exposure Index (MJEI) based on five Norwegian nationwide Survey of Living Conditions on work environment. (Hermansen og E. Dahl)
   2. The Hidden Costs of Competitive Tendering - Labor and Health effects on Norwegian Bus Drivers. (Jansen)
   3. Kan sykefravær reduseres ved kliniske tiltak som Raskere tilbake og Helse i Arbeid? (Mykletun, Aars, Bardal, Brandseth og Brinchmann)
   4. Arbeidsmarkedseffekter av kommersialisering i barnehagenæringen. (Fevang og Øien)

  11.15–12.45:

  Plenum 3: Er det realistisk å forvente at alle skal jobbe stadig lenger? 

  Astri Syse, SSB: Hva vet vi om sammenhengen mellom sykelighet og levealder?
  Axel West Pedersen, OsloMet: Hva gjør vi hvis ikke alle kan jobbe like lenge?

  12.45–13:45 Lunsj

  Avslutning

  Akstrakt-oversikt

  Les alle abstraktene. Ordnet alfabetisk etter forfattere.

Praktisk informasjon

Innsending av abstrakt

Frist for innsending av abstrakt (maks 250 ord) er mandag 1. november; det kan sendes til: elisabeth.ugreninov@oslomet.no og nils.martin.stolen@ssb.no. Fint om alle skriver 1-3 nøkkelord slik at vi lettere kan lage sesjoner som passer sammen. 

Les alle abstraktene. Ordnet alfabetisk etter forfatter.

Påmelding

Frist for påmelding er 19. november (utvidet frist). Se lenke øverst på siden.

Pris

Deltakelse på konferansen inkl. lunsj begge dager: 1 800,-
Aperitiff og konferansemiddag med drikke torsdag kveld: 900,-

Konferanselokale

Høyres hus, Stortingsgaten 20 (hoyreshus.no)

Overnatting

Den enkelte deltaker må selv sørge for overnatting. Anbefalte hoteller i nærheten er:

Arrangører

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og Statistisk sentralbyrå (ssb.no)