Logobilde for Ungdatakonferansen 2020

Ungdatakonferansen 2020

Ungdatakonferansen 2020 handler om ungdoms samfunnsdeltakelse. Vi spør: Hva engasjerer ungdom, hvordan deltar de, og kan engasjement også være et problem?

Ungt engasjement – medborger og motborger

Ungdoms samfunnsdeltagelse og mulighet til å påvirke saker som er viktig for dem, er tema for årets konferanse. Hvordan står det til med ungdoms engasjement? Hvorfor er vi opptatt av ungdoms deltagelse, og når kan ungdoms engasjement bli et problem?

Les mer om konferansen og se programmet på konferansenettsiden.

Konferansen strømmes, lenke kommer.

Har du spørsmål om konferansen, kontakt ungdata@oslomet.no.