Er universalisme alltid et ideal? En vurdering av argumentene for universalisme i velferdspolitikken

Velkommen til en åpen forelesning med professor Christian Albrekt Larsen fra Aalborg Universitet.

Christian Albrekt Larsen (aau.dk) er en av de mest kjente sosialforskerne i Danmark. Han har skrevet flere bøker og artikler om temaet, og vil ta utgangpunkt i sin siste bok: «Den universelle velferdsstat: Funktionsmåde, folkelig opbakning og forandring», skrevet sammen med professor Jørgen Goul-Andersen.

Albrekt Larsen er ekspert på skandinavisk og europeisk sosialpolitikk, inkludert spenningsforholdet mellom velferdspolitikk og innvandringspolitikk. 

Kontakt

Laster inn ...